Čtvrtek, 24. května 2018

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

ÚZSVM v Liberci předal týranou fenku Britu novému laskavému majiteli

24.05.2018

Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo na základě rozhodnutí Magistrátu města Liberce týraného psa – přibližně 12letou fenu křížence německého ovčáka.

Liberec získal bezúplatně do vlastnictví pozemek za více než 400 000 korun

18.05.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci převedl městu Liberec pozemek o rozloze 904 m2 ležící v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

Na Liberecku mají zájem o koupi použitých věcí z odúmrti také bazary

03.05.2018

O koupi nejrůznějších movitých věcí, které připadnou státu jako majetek po zemřelých bez dědiců, projevují zájem kromě veřejnosti také bazary. Poptávku těchto obchodů po použitých věcech využilo také pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci. Díky tomu se úřadu podařilo prodat i předměty, o které nikdo jiný neprojevil zájem.

další aktuality