Úterý, 23. ledna 2018

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

ÚZSVM v Liberci získal prodejem pozemku téměř milion korun

19.01.2018

Finanční částka je výtěžek z přímého prodeje pozemku ležícího v okrajové části města Liberce v zástavbě rodinných a bytových domů a provozních objektů. Pozemek o rozloze 613 m² je součástí oploceného areálu a je z převážné části zastavěn obchodním objektem ve vlastnictví kupujícího.

ÚZSVM v Liberci prodal ve výběrovém řízení družstevní byt

18.12.2017

Bezmála jeden milion korun odvedlo do státního rozpočtu odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodejem družstevního podílu získaného na základě usnesení okresního soudu v Liberci jako odúmrť.

ÚZSVM v Liberci prodal spoluvlastnický podíl domu za 118 tisíc korun

15.12.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci prodal spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/16 za 118 200 korun. Celkem čtyři pozemky o rozloze 1 255 m2 s domem, jejichž podíl byl prodán spoluvlastníkovi, se nachází v Albrechticích v Jizerských horách.

další aktuality