Úterý, 11. prosince 2018

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

ÚZSVM prodal zbořeniště v Rychnově u Jablonce nad Nisou

23.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodal pozemek o rozloze 169 m2 ležící v katastrálním území Pelíkovice. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště.

ÚZSVM v Liberci získal prodejem pozemků více než 7 mil. Kč

23.11.2018

Předmětem prodeje byly tři zastavěné pozemky o celkové rozloze 3 908 m2. Pozemky leží přímo v centru Liberce v rušné lokalitě v blízkosti obchodního domu Forum. Dva z prodaných pozemků o výměrách 176 a 85 m2 se nachází v ulici Náchodská, bezprostředně spolu sousedí a jsou z části zastavěné objekty technické vybavenosti ve vlastnictví kupující společnosti. Pozemky jsou oplocené a nepravidelného tvaru. Objekty na pozemcích slouží jako výměníková stanice a transformátor. Nezastavěná část pozemků je porostlá náletovými dřevinami.

ÚZSVM v Liberci prodal obrazy získané z dědictví

22.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal na základě unesení Okresního soudu v Liberci v dědickém řízení jako odúmrť po zemřelém muži z Liberce dvanáct obrazů. Obrazy byly nejdříve nabízeny v souladu se zákonem mimo jiné i Národnímu památkovému ústavu v Praze a NPÚ na zámku Sychrov. Žádná instituce však o obrazy neprojevila zájem.

další aktuality