Pondělí, 9. prosince 2019

Administrativní budovu v Hradci Králové bude využívat Státní oblastní archiv

Hradec Králové (Skypaper.cz) - Regionální komise Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odsouhlasila, že ad ministrativní budovu v ulici Balbínova v Hradci Králové budou od 1. ledna 2019 využívat pracovníci Státního oblastního archivu v Zámrsku (SOA).
​Budovu úřad převzal od České obchodní inspekce, která ji již nepotřebovala k činnosti. Majetek přešel do vlastnictví státu v roce 1949, následně byl užíván krajským ústavem národního zdraví a v roce 1991 bylo převedeno právo hospodaření krajské hygienické stanici. Ta v roce 1995 předala majetek ČOI. Uvedené prostory byly přednostně nabídnuty k bezúplatnému užívání prostřednictvím nabídky v rámci státu, a to z důvodu zařazení objektu v Centrálním registru administrativních budov (CRAB). Po projevení zájmu SOA o možnost užívání budovy posoudil ÚZSVM výši nákladů na opravy a žádosti o výpůjčku bylo vyhověno.