Čtvrtek, 5. prosince 2019

Bývalé vojenské sklady čeká nový život

Frenštát pod Radhoštěm (Právo) Bývalé vojenské sklady civilní obrany v lokalitě Planiska ve Frenštátě pod Radhoštěm se v budoucnu změní v zónu pro lehký průmysl, případně pro zájemce z řad soukromých investorů.

​S projektem počítalo již bývalé vedení radnice a nyní zastupitelé ještě navýšili o 800 tisíc korun finanční prostředky na zpracování objemové studie a projektové dokumentace. Zároveň potvrdili zájem města odkoupit pozemky v areálu od státu tak, aby město nad areálem získalo plnou kontrolu. Budovy v areálu, které před desítkami let postavila armáda, jsou ve velmi špatném stavu, i když některé z nich jsou využívány.

Jsou částečně pronajaty jako skladovací prostory a jako provozovny pro drobné podnikatele. Pro jiné využití areál vyžaduje poměrně zásadní stavební zásahy. Město přitom vlastní pouze budovy a pozemky pod těmito budovami, okolní pozemky v areálu jsou stále ve vlastnictví státu, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je radnici k odprodeji nabídl. Jejich rozloha je asi čtyři hektary.
 
„Pokud se zrealizuje nabízený přímý prodej pozemků, stane se areál po deseti letech od doby, kdy město přijalo dar Ministerstva obrany ČR a převzalo jednotlivé stavby v areálu, majitelem všech pozemků i staveb v bývalých skladech civilní obrany,“ uvedl Jiří Berger z odboru investic a rozvoje frenštátské radnice.
 

„Z mého pohledu jde o krok správným směrem. Pouze plnohodnotné vlastnictví zajistí areál před případnými spekulativními vstupy třetích osob, které se mohou účastnit veřejné aukce pozemků, pokud je nyní přímo nekoupí město,“ uvedl Miroslav Halatin, starosta města Frenštátu pod Radhoštěm. Přidanou hodnotou vlastnictví pozemků je možnost města ucházet se o investiční dotaci na obnovu areálu.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje na rok 2019 v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů třetí výzvu, ve které je možné získat dotaci ve výši osmdesát procent uznatelných nákladů. Jde o cestu, která může výrazně snížit investiční náklady města, kdy vzhledem ke špatnému technickému stavu areálu bude potřeba investovat do jeho případné obnovy značné finanční prostředky,“ uvedla mluvčí radnice Iva Vašendová. „Využitím dotace na připravovanou stavbu Central parku Planiska se mohou výrazně snížit náklady města a ušetřené finanční prostředky využít na další potřebné projekty v tomto volebním období,“ uzavřel starosta města.