Sobota, 7. prosince 2019

V budově ÚZSVM v Pardubicích byla zřízena „Tichá linka“

Pardubice (politicke-listy.cz) V budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích v ulici Jiráskova využívá nebytové prostory v 1. – 3. NP pro svou činnost i Úřad práce České republiky.

V srpnu 2018 zřídil Úřad práce ČR pod záštitou Evropské unie, Evropského sociálního fondu a operačního programu Zaměstnanost v budově ÚZSVM v Pardubicích ve tzv. „Tichou linku“.

Linka slouží k on-line tlumočení do znakového jazyka a přepisu mluveného slova do textu, čímž výrazně pomáhá hendikepovaným klientům, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti, např. příspěvek na péči. „Tichou linku“ může využívat pro své případné klienty s poruchou řeči nebo se sluchovým postižením také Úřad pro zastupování státu ve věcech