Pondělí, 25. května 2020

Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele

05.11.2009
Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přináší finanční prostředky do státního rozpočtu a také realizuje majetek bezúplatnými převody.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přináší finanční prostředky do státního rozpočtu a také realizuje majetek bezúplatnými převody.V dosavadním průběhu roku 2009 ÚZSVM formou přímého prodeje těžební společnosti zpeněžil celkem 12 pozemků v katastrálním území Krásný Les, jejichž celková výměra je 48.535 m2. Prodejem pozemků využívaných těžební společností k těžbě štěrků ÚZSVM získal do státního rozpočtu více než 3 miliony korun.Český svazu ochránců přírody získal do svého vlastnictví za cenu 101 tisíc korun 7 pozemků o celkové výměře 5.151 m2, které se nacházejí v katastrálním území Růžodol. Jde o biotop některých zvláště chráněných živočichů a zároveň o významný krajinný prvek. Tato ojedinělá lesní lokalita je využívána jako naučná stezka.K bezúplatným převodům na Liberecku patří převod pěti pozemků, jejichž novým majitelem se stalo Nové Město pod Smrkem. Účetní cena převedeného majetku je téměř 100 tisíc korun, celková výměra je 5.850 m2. Pozemky se nacházejí ve sportovním areálu, který slouží jako sportoviště pro žáky základních škol a v odpoledních hodinách jej využívají sportovní oddíly. Město má zájem vybudovat na pozemcích komplexní sportoviště také pro volnočasové aktivity občanů města.ÚZSVM ve veřejném zájmu uzavírá také smlouvy o výpůjčkách. Výpůjčky na celkem 17 pozemků uzavřel ÚZSVM s městy Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Nové Město pod Smrkem, Liberec a obcí Hlavice. Jedná se převážně o pozemky v areálech místních mateřských škol, ale také o pozemky pod tělocvičnou nebo pod cyklostezkou.