Pátek, 29. května 2020

Majetek státu využije humanitární organizace

30.11.2009
Majetek státu využije humanitární organizace
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedli nemovitosti Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedli nemovitosti Sdružení zdravotně postižených v ČR.Sdružení tímto bezúplatným převodem získalo do svého vlastnictví 2 pozemky o celkové výměře 1.074 m2, které se nacházejí v katastrálním území Klíše. Jeden z převedených pozemků slouží jako zahrada, která je využívána především k volnočasovým aktivitám mentálně a tělesně postižených občanů. Sdružení zde pořádá nejen sportovní akce pro hendikepované sportovce, ale konají se zde také akce pro nesportovce.Účetní hodnota převedených nemovitostí převyšuje 230 tisíc korun. Příslušnost hospodaření s uvedenými nemovitostmi připadla ÚZSVM po zrušeném Okresním úřadu Ústí nad Labem. ÚZSVM tímto převodem zároveň sjednotil vlastnické vztahy.Nezisková humanitární organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR pomáhá zejména při začleňování zdravotně postižených občanů do života. Sdružení zejména pořádá besedy pro postižené děti, půjčuje kompenzační pomůcky a vyvíjí mnoho dalších aktivit v oblasti zdravotně postižených občanů.