Pátek, 29. května 2020

Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení

02.11.2009
Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 210 tisíc korun objekt bývalé sýpky zvané Pivovar s pozemky. Tyto nemovitosti jsou součástí areálu zámku v katastrálním území Velké Němčice.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 210 tisíc korun objekt bývalé sýpky zvané Pivovar s pozemky. Tyto nemovitosti jsou součástí areálu zámku v katastrálním území Velké Němčice.Tato nemovitá kulturní památka je mimořádně hodnotným a výjimečným dokladem architektonické kvality a stavebního vývoje. Jako celek tyto nemovitosti reprezentují velmi hodnotný a autenticky dochovaný areál panského vesnického sídla, které v sobě spojuje funkci rezidenční a hospodářskou.Stát získal tento majetek po 1. světové válce na základě zákona č. 354/1921 Sb. ÚZSVM byl s tímto majetkem příslušný hospodařit ze zákona. Výnos z prodeje je ziskem státního rozpočtu.Areál zámku je pravděpodobně postaven na místě bývalého dvorce, který vybudoval Ř˜ád cisterciáků přibližně v polovině 13. století. Od tohoto období se majitelé Velkých Němčic střídají ve velmi rychlém sledu až do poloviny 17. století. Velkým zásahem do vývoje obce se stal vpád Bočkajovců v roce 1605, kdy byla obec vypálena a po následné obnově znovu drancována v období třicetileté války. V polovině 17. století dal tehdejší vlastník zámku Velkých Němčic Jan Montrochier přestavět areál a kostel do současné podoby. V roce 1774 koupil Velké Němčice kníže Karel Dietrichstein a zámek i vesnice se staly součástí židlochovického panství. Následně se obec stala vlastnictvím Habsburků.