Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM předal budovu pionýrům

11.11.2009
ÚZSVM předal budovu pionýrům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Pionýrské skupině Smog nemovitosti v účetní hodnotě více než 750 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Pionýrské skupině Smog nemovitosti v účetní hodnotě více než 750 tisíc korun.ÚZSVM předal pionýrské skupině 3 pozemky o výměře 7.735 m2 a budovu v katastrálním území Mařenice na Českolipsku. Nemovitosti, které Pionýr využíval již od roku 1985, slouží celoročně také k pobytům dětí z ekologicky zatížených oblastí. Děti jsou vychovávány ke kladnému vztahu k přírodě a učí se manuální zručnosti, což posiluje jejich fyzickou kondici.Kromě nabyvatele využívají nemovitosti k volnočasovým aktivitám také další pionýrské skupiny, oddíly Junáků, děti ze zájmových kroužků a děti z uměleckých škol.