Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem

23.11.2009
ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (ÚP Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Nymburk administrativní budovu po bývalém okresním úřadu a pozemek pod touto budovou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (ÚP Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Nymburk administrativní budovu po bývalém okresním úřadu a pozemek pod touto budovou.Budova se nachází v památkové zóně Nymburka, v ulici U Staré sladovny. V objektu jsou umístěny odbory živnostenský, vnitřních věcí a správních činností Městského úřadu Nymburk. V části převedené budovy se nachází archeologický nález renesanční sladovny, který je přístupný veřejnosti.Tímto převodem ÚZSVM dokončil realizaci administrativních budov po zaniklém okresním úřadu.Bezúplatný převod předmětného majetku svým usnesením schválila Vláda ČR.