Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM prodal další dědictví

04.11.2009
ÚZSVM prodal další dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 700 tisíc korun prodal bytovou jednotku o velikosti 1+1 ve Strakonicích.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 700 tisíc korun prodal bytovou jednotku o velikosti 1+1 ve Strakonicích.Panelový byt připadl ÚZSVM usnesením Okresního soudu ve Strakonicích jako tzv. odúmrť. Součástí dědictví byly také 4 vkladní knížky s celkovou jistinou přesahující 300 tisíc korun. ÚZSVM tak realizací tohoto dědictví odvedl do státního rozpočtu přes 1 milion korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.