Pondělí, 25. května 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek

10.11.2009
ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek
ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval celkem 88 kusů movitých věcí, které pocházely z trestné činnosti a souvisely s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.

ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval celkem 88 kusů movitých věcí, které pocházely z trestné činnosti a souvisely s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.Léky, injekční stříkačky, laboratorní sklo, sušený rostlinný materiál, rostlina konopí a další movité věci připadly státu na základě pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Blansku. ÚZSVM ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR pak nechal tento majetek zlikvidovat.