Pondělí, 25. května 2020

Vkladní knížky vynesly státu 1,5 milionu korun

26.11.2009
Více než 1,5 milionu korun uložených na vkladních knížkách a finanční prostředky v hotovosti odvedli zaměstnanci ÚZSVM, odboru odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), do státního rozpočtu.

Více než 1,5 milionu korun uložených na vkladních knížkách a finanční prostředky v hotovosti odvedli zaměstnanci ÚZSVM, odboru odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), do státního rozpočtu.Finanční prostředky uložené na 3 vkladních knížkách a menší částka v hotovosti připadly státu rozhodnutím soudu v dědickém řízení jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.