Neděle, 29. března 2020

listopad

ÚZSVM zlikvidoval nelegální palírnu

27.11.2008
Na základě trestního příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převzal a následně ekologicky zlikvidoval nelegální palírnu.

ÚZSVM převedl evangelický kostel

26.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl budovu evangelického kostela a mobiliář do vlastnictví farního sboru Českobratrské církve evangelické.

ÚZSVM převedl majetek na hraničním přechodu

25.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl obci Pomezí nad Ohří majetek v areálu bývalého silničního hraničního přechodu Pomezí nad Ohří. Celková účetní hodnota převedeného majetku téměř dosahuje částky 150 milionů korun.

Pozemek v Českém středohoří převedl ÚZSVM Děčínu

20.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Statutárnímu městu Děčín pozemek pod komunikací, jehož účetní hodnota přesahuje 1,6 milionu korun.

ÚZSVM převedl kulturní památku v Klášterci nad Ohří

18.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Městu Klášterec nad Ohří bezúplatně předal majetek, jehož účetní hodnota převyšuje 4,6 milionů korun.

Vila Libuše má nového majitele

13.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), získal do státního rozpočtu více než 6 milionů korun, které představují výnos z prodeje vily Libuše a příslušného pozemku. Nemovitost, která se nachází přímo v Táboře, byla prodaná v 1. kole výběrového řízení.

ÚZSVM předal podzemní kryt

12.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučeného pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně předal Městu Cheb podzemní kryt. Nemovitost, která je podzemní stavbou sloužící jako kryt pro obyvatelstvo při mimořádných událostech a kterou proto nelze využít jiným způsobem, byla převedena Městu Cheb z důvodu veřejného zájmu, a to za účelem zajištění plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

Majetek předaný Policii ČR má vysokou cenu

10.11.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal Policii ČR nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Petrovice “ Bahratal. Účetní hodnota všech předaných nemovitostí je více než 74 milionů korun.

Nemovitosti na hraničním přechodu Cínovec převzal Ústecký kraj

06.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Ústeckému kraji nemovitosti bývalého areálu hraničního přechodu Cínovec. Předmětem převodu byla administrativní budova, stavební a pozemková parcela a dále movitý majetek pevně spojený s budovou. Celková účetní hodnota předaného majetku je téměř 8,5 milionů korun.

Hodnota majetku na hraničním přechodu Rumburk “ Seifhennersdorf je 13 milionů korun

05.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Rumburk nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Rumburk “ Seifhennersdorf. Účetní hodnota majetku činí bezmála 13 milionů korun.

ÚZSVM předal rozsáhlé pozemky pod komunikacemi

04.11.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR pozemky o celkové rozloze 107 tisíc m2, jejichž účetní hodnota je více než 3,5 milionů korun.