Úterý, 31. března 2020

Kostel Svaté Rodiny vydal další tajemství

26.11.2007
Pod omítkami v klášterním kostele Svaté Rodiny v Havlíčkově Brodě se našly fragmenty maleb. Pochází pravděpodobně z období 18. či 19. století. Klášterní kostel patří do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož odloučené pracoviště Havlíčkův Brod sídlí ve stejném komplexu budov v bývalém klášteře.

Pod omítkami v klášterním kostele Svaté Rodiny v Havlíčkově Brodě se našly fragmenty maleb. Pochází pravděpodobně z období 18. či 19. století. Klášterní kostel patří do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož odloučené pracoviště Havlíčkův Brod sídlí ve stejném komplexu budov v bývalém klášteře.
Přistoupili jsme k opravě vnitřních omítek v kostele a k odstranění nadměrné vlhkosti zdiva v sakristii. Podmínkou odboru památkové péče radnice bylo zajištění restaurátorského průzkumu před vlastními pracemi. A právě v rámci průzkumu byly v oblasti čelního oltáře odhaleny fragmenty maleb, vysvětlil ředitel úřadu v Hradci Králové Ladislav Košťál. Od kostela má klíče i havlíčkobrodské Muzeum Vysočiny, které tam na požádání vodí turisty.Barokní malby


Vlhké zdi mají být nahrazeny sanační omítkou, která bude dosahovat do tří metrů výšky. Právě proto byl provádějící firmou zadán restaurátorský průzkum vrstev omítek a maleb. Provedl ho akademický sochař Otakar Marcin, a to v sakristii a presbytáři kostela. Zatímco v sakristii nic zvláštního nenašel, v presbytáři sondáží odhalil ozdobné malby bez figur, a to hned ve dvou vrstvách.


Nejstarší malby jsou barokní, pravděpodobně z 18. století, a převládají na nich studené zelené, šedozelené a šedookrové tóny, popsal nález akademický sochař. Malby byly v minulosti přetřeny třemi vápennými vrstvami, někde i hrubozrnným štukem. Na nich pak nalezl Otakar Marcin ještě malby z 19. století, kdy byl na růžový podklad nanesen šablonový dekor, a to sytě červenou barvou. Zatím není jisté, co s malbami v budoucnu bude. Nejprve se musí sejít komise památkářů, která by měla rozhodnout. Podle Marcina není zatím možné říci, zda jsou malby vzácné. Odkryv by se musel udělat celoplošně, tohle byly pouze sondy, které měly říci, jestli se tam něco nachází. Podle výsledků průzkumu se rozhodne, řekl Marcin.
Za zachování by stála vrstva s malbami pocházejícími zřejmě z 18. století, a to především v případě, že by se na nich našla nějaká zajímavost.