Středa, 27. května 2020

ÚZSVM zlikvidoval materiál po útvarech civilní obrany

13.11.2007
ÚZSVM zlikvidoval materiál po útvarech civilní obrany
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), dokončil časově náročnou a pracnou likvidaci materiálu po bývalých útvarech civilní obrany.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), dokončil časově náročnou a pracnou likvidaci materiálu po bývalých útvarech civilní obrany.Jednalo se o téměř 6 tisíc položek (např. vysokotlakové požární čerpadlo z roku 1964, lopaty, krumpáče, páčidla, pily, dále ochranné oděvy a zdravotnické potřeby), které ÚZSVM ze zákona převzal od Českých drah ze skladů v Přerově a Hranicích na Moravě.ÚZSVM provedl likvidaci materiálu několika způsoby. Část materiálu byla převedena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje a místnímu pracovišti Katastrálního úřadu. Další, převážně fyzicky opotřebované a výrazně zastaralé předměty, byly odprodány, nebo odevzdány do sběrných surovin. Ostatní věci nechal ÚZSVM zlikvidovat odvozem na skládku a do spalovny odpadů.Přes všechny tyto související výdaje činil výtěžek, který putuje do státní pokladny, více než 21 tisíc korun.