Úterý, 31. března 2020

Hradby patří městu

Mikulov je novým vlastníkem části historického opevnění města.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl městu část hradeb, které byly dosud majetkem státu. Podle mluvčí ÚZSVM Jany Rennerové převodu předcházela nabídka majetku, sestávajícího z pozemku a stavby, ministerstvu kultury a dalším státním institucím. Protože ani jedna nereagovala kladně, následoval převod do majetku města.