Úterý, 31. března 2020

Karlovy Vary získaly do vlastnictví pozemky v útulku pro psy

Karlovy Vary ­ Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary tři pozemky v účetní hodnotě téměř 570 tisíc korun Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (ÚZSVM).
Na pozemcích v katastrálním území Dvory se nachází areál útulku pro odložené, toulavé a týrané psy, který provozuje město Karlovy Vary. Městu jsme předali pozemky z důvodu veřejného zájmu a v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ť uvedla Jana Rennerová, mluvčí ÚZSVM.
Takto získané nemovitosti je nabyvatel povinen užívat pouze k účelu ve veřejném zájmu. Nesmí je využívat k jakýmkoliv komerčním či výdělečným účelům a ani je k těmto účelům pronajímat. Současně město nesmí nemovitosti po dobu deseti let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí převést na třetí osobu.