Úterý, 31. března 2020

Úřad převedl na kraj pozemky v psychiatrické léčebně

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně Ústeckému kraji nemovitosti v katastrálním území Petrohrad na Podbořansku.
Jednalo se o tři pozemky o celkové výměře 2218 metrů čtverečných, které se nacházejí v areálu psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Tyto pozemky slouží jako ochranné pásmo samostatné čističky odpadních vod a jsou na nich vybudována česla pro vstupní kanalizaci do čističky a revizní šachta pro odpadní vodu. Ústecký kraj zmíněné pozemky v areálu psychiatrické léčebny dosud užíval na základě výpůjčky.