Pondělí, 9. prosince 2019

Památkáři získali ostatky sv. Aloise. Relikvii zapůjčí do Krumlova

20.11.2013
ČESKÝ KRUMLOV (Mladá fronta DNES) - Obrazy, knihy, dobové fotky i mapy z dědictví propadlého státu převedlo českokrumlovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do sbírek Národního památkového ústavu a Státního oblastního archivu v Třeboni. „Jsou to sbírkové předměty muzejní a galerijní hodnoty, jejichž historická cena je nevyčíslitelná,“ uvedl mluvčí úřadu Robert Hurt s tím, že část rozsáhlé kolekce skončila také ve Slezském zemském muzeu v Opavě a Moravské zemské knihovně v Brně.
​Památkáři a muzejníci získali zdarma celkem 610 knih, staré a vzácné tisky, obrazy, sošky, 20 sad různých listin, 260 předmětů archivní hodnoty, bytové zařízení, staré mapy a pět krabic dobových fotografií. Veřejné sbírky obohatily také pohlednice a snímky obcí českokrumlovského okresu, Jihočeského kraje, Rakouska a Podkarpatské Rusi, krabice svatých obrázků, mince, plakety a odznaky. Za zmínku stojí i korespondence -polní pošta zajatecká z první světové války a úřední listiny z druhé světové války.
 
Největší raritou obsáhlého souboru jsou ostatky italského světce sv. Aloise. Dvacet centimetrů velký relikviář v barokním rámu dostal památkový ústav. „Relikvii máme na českobudějovickém pracovišti, kde ji musíme zařadit do evidence. Poté ji zapůjčíme farnímu úřadu v Českém Krumlově,“ řekla kurátorka památkového ústavu Mája Havlová.O dlouhodobou zápůjčku požádal památkáře farář a českokrumlovský vikář Václav Pícha, který má k tomuto cennému předmětu letitý osobní vztah. „Relikvie patřila našemu farníkovi Janu Polívkovi, který ji vždycky přinesl do kostela o svátku Aloise 21. června. Já jsem s ní při těchto bohoslužbách žehnal,“ popsal Pícha.       
 
A když 62letý majitel ostatků sv. Aloise, který neměl žádné příbuzné, tragicky zemřel a jeho majetek zdědil stát, požádal českokrumlovský vikář o zapůjčení relikvie. V kostele sv. Víta ji hodlá dál používat při mších k svátku sv. Aloise.
 
Foto popis| Z pozůstalostí Stovky historicky hodnotných věcí získal Národní památkový ústav. Nejzajímavější je relikviář s ostatky italského světce sv. Aloise.
Foto autor| 3x foto: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy