Sobota, 4. dubna 2020

Pláž Chmelaře získal Úštěk

13.11.2014
Úštěk (Litoměřický deník) – Nové zastupitelstvo města Úštěk mělo na svém ustavujícím zasedání minulé pondělí na programu jeden bod navíc, který nesouvisel s předepsaným protokolem. Starosta města doporučil zastupitelům zabývat se neodkladnou záležitostí prodeje pozemků u jezera Chmelař, které nabídl ve výběrovém řízení odbor odloučeného pracoviště Úřadu zastupujícího stát ve věcech majetkových v Litoměřicích. Tyto pozemky byly původně přislíbeny městu k přímému prodeji, ale z toho nakonec sešlo. Na podání obálky s návrhem zbýval už jen týden. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo, aby se Úštěk výběrového řízení zúčastnil.

​Podle vyjádření některých zastupitelů by byla škoda, aby se město nepokusilo pozemky získat, když ve vlastnictví má některé objekty s parcelami a hlavně komunikaci, která areálem prochází.


„Zájmem města je služby u jezera dál zkvalitňovat, což by v případě, že by pozemky získal někdo jiný, bylo velmi komplikované uskutečnit. Pokud se nám to podaří, budeme chtít co nejdříve obnovit zeleň po vykácených stromech a začít se spolu s veřejností zabývat návrhy, jak v areálu dořešit jeho vybavenost, aby lépe sloužil návštěvníkům a byl přínosem i pro město,“ uvedl starosta města Pavel Kundrát.

Výběrové řízení již bylo uzavřeno a nám se podařilo k němu získat první vyjádření. „Otevírání obálek doručených do výběrového řízení č. ULT/013/2014 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Úštěk – pozemky v severní části Úštěku u jezera Chmelař – se uskutečnilo 12. listopadu 2014 v devět hodin na odboru odloučeného pracoviště Litoměřice. Komisi byla doručena jedna obálka. O výsledku výběrového řízení na základě protokolu o otevírání obálek bude rozhodnuto do sedmi pracovních dnů od data otevírání obálek,“ uvedla Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Labem.

Region| Severní Čechy