Sobota, 4. dubna 2020

Úřad, který se stará o majetek státu, zrušil mělnický referát

05.11.2014
Mělník (Mělnický deník) – Mezi šestnáct pracovišť, které zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k poslednímu říjnovému dni letošního roku, patří i referát v Mělníku. Podle ředitele středočeského územního pracoviště majetkového úřadu Vladimíra Hůlky převzal veškerou agendu mělnického referátu, spojenou se správou majetku ve vlastnictví státu na území mělnického okresu, odbor hospodaření s majetkem státu územního pracoviště střední Čechy, který sídlí na pražském Rašínově nábřeží číslo 390/42.

​Hlavní příčinou pro zrušení pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mělníku, který sídlil v Nové ulici, byl malý počet spravovaných nemovitostí na území okresu, přibližně tři sta.

„Přestěhování mělnického pracoviště na krajský odbor by nemělo mít významnější vliv na realizaci a správu majetku, ani negativní dopad na spolupráci s občany a právnickými osobami při řešení majetkoprávních záležitostí, neboť ty zpravidla nevyžadují fyzický kontakt,“ uvedl Vladimír Hůlka.

Valná většina záležitostí je totiž s klienty vyřizována administrativní cestou, případně prostřednictvím elektronické nebo telefonické komunikace. Na mělnickém pracovišti majetkového úřadu pracovalo sedm referentek, čtyři z nich teď působí na odboru hospodaření s majetkem státu územního pracoviště střední Čechy a pokračují ve vyřizování svěřené agendy.

Zbylá agenda byla přerozdělena mezi ostatní pracovníky odboru.

Mělnická agenda byla na krajském pracovišti podle charakteru majetku rozdělena mezi dvě oddělení. Prvním je oddělení hospodaření s majetkem v operativní evidenci (vedoucí Ing. Jitka Bogdanová, 225 776 856, jitka.bogdanova @uzsvm.cz).

Druhým je oddělení hospodaření s majetkem v účetnictví (vedoucí Mgr. Kateřina Drábková, 225 776 864, katerina. mailto:drabkova@uzsvm.cz). V případě potřeby mohou lidé získat informace rovněž u ředitele odboru RNDr. Miroslava Šimona (225 776 817, miroslav. mailto:simon@uzsvm.cz) nebo na sekretariátu odboru u Pavlíny Šenkové (225 776 855, pavlina.senkova@ uzsvm.cz).
K poslednímu říjnovému dni zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových šestnáct ze devětašedesáti pracovišť. Šlo o devět odloučených pracovišť a sedm referátů, jejichž kompetence se přenesly na sousední nebo nadřízená územní pracoviště. Ve středních Čechách byla zrušena vedle mělnického referátu ještě tři odloučená pracoviště v Kutné Hoře, Nymburku a Rakovníku. Majetkový úřad kvůli změnám propustil pětasedmdesát zaměstnanců. Ředitel majetkového úřadu František Dittrich zamýšlí výhledově omezit počet pracovišť až na polovinu, změnit model regionálního fungování a snížit počet oddělení s více pracovníky.
Úkolem majetkového úřadu je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.
 
Většinu záležitostí úřad naštěstí řeší s občany administrativní cestou nebo přes maily a telefony.
 
Region| Střední Čechy