Neděle, 5. dubna 2020

Úřad spravující majetek státu zrušil kutnohorské pracoviště

10.11.2014
Kutná Hora (Kutnohorský deník) – Mezi šestnáct pracovišť, které zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k poslednímu říjnovému dni letošního roku, patří i Odloučené pracoviště Kutná Hora.
Podle ředitele středočeského územního pracoviště majetkového úřadu Vladimíra Hůlky převzal veškerou agendu kutnohorského pracoviště odbor Odloučené pracoviště Kolín se sídlem na Karlově náměstí č. 45. „Hlavní příčinou byl malý objem spravovaného majetku,asi 950 majetkových položek, a dále skutečnost, že odbor neměl vlastní administrativní budovu,“ uvedl Vladimír Hůlka. Na odloučeném pracovišti v Kutné Hoře pracovalo jedenáct zaměstnanců, z nichž šest přešlo na pracoviště do Kolína, dva zaměstnanci byli převedeni na uvolněná místa na Územní pracoviště Střední Čechy a tři zaměstnanci byli propuštěni. Ve středních Čechách byla zrušena ještě tři pracoviště v Mělníku, Nymburku a Rakovníku. Úkolem úřadu je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.
 
„Hlavní příčinou byl malý objem spravovaného majetku.“ Vladimír Hůlka
Region| Střední Čechy