Neděle, 5. dubna 2020

V seznamech neznámých vlastníků nemovitostí je stále přes 186 tisíc položek

04.11.2014
Praha (buildingnews.cz) - Aktualizovaný seznam neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí o více než 186 tisících položkách zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Zaměstnanci ÚZSVM již ukončili šetření u více jak třech tisíc položek seznamu. Mezi čerstvě identifikovanými vlastníky byl i rázovitý otec spisovatele Oty Pavla, jehož zanícenou lásku k rybaření popsal ve svých nejznámějších dílech.
​K 1. říjnu obdržel ÚZSVM od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního seznam 186 292 záznamů s neznámými a nedostatečně identifikovanými vlastníky, jenž nahradil dosavadní seznam aktualizovaný v červenci tohoto roku. Regionální pracoviště ÚZSVM  ze seznamu tzv. neznámých vlastníků až dosud začala prošetřovat 11 530 položek, z toho u 3147 položek již šetření ukončila. U 1268 z nich podala podnět k zahájení dědického řízení, u 716 se vlastníci přihlásili sami, v 547 případech ÚZSVM zjistil, že vlastníkem je Česká republika a u 243 položek vlastníka sám dohledal.
 
“ÚZSVM se také podařilo identifikovat nemovitosti další významné osoby. Po sochaři Albínu Poláškovi, tvůrci známé sochy boha Radegasta na hoře Radhošť, jsou to tentokráte pozemky patřící Leo Popperovi, otci spisovatele Oty Pavla,“ uvedl generální ředitel ÚZSVM František Dittrich. Vášnivý milovník rybaření Leo Popper, jehož Ota Pavel vypodobnil ve svých nejpopulárnějších knihách a následně byl ztvárněn ve filmech Zlatí úhoři a Smrt krásných srnců herci Vladimírem Menšíkem nebo Karlem Heřmánkem, byl v Buštěhradě (okres Kladno) spoluvlastníkem šesti hektarů polí.
 
V seznamech neznámých vlastníků je celá řada zajímavostí. Například pozemek s největší výměrou, u kterého nejsou dostatečně identifikováni všichni jeho spoluvlastníci, se nachází v okrese Uherské Hradiště v obci Korytná. Jeho rozloha je téměř 134 hektarů. Pozemků s nejmenší výměrou, přesně jeden metr čtvereční je 138 a nacházejí se v každém kraji ČR. Nedostatečně identifikovaným vlastníkem s největším počtem položek je Josefa Neuszerová, která v obci Brumov-Bylnice ve Zlínském kraji spoluvlastní celkem 374 nemovitostí. Její bydliště je podle údajů zapsaných v katastru nemovitostí v USA.
 
Pozemky s největším počtem nedostatečně identifikovaných vlastníků se nacházejí v okrese Břeclav v obci Lanžhot, kde je jich celkem 13. Jedná se o sedm lesních pozemků a šest vodních ploch a u každého z nich je evidováno celkem 938 nedostatečně identifikovaných spoluvlastníků.
 
Mezi specifické případy patří pozemky nacházející se při státních hranicích se Slovenskou republikou. Ve většině případů se jedná o důsledek rozdělení ČSFR v roce 1993. V důsledku narovnání státní hranice se v předaných seznamech nachází mezi nedostatečně identifikovanými vlastníky i osoby, které mají jako bydliště uvedeno Slovenská republika nebo název slovenské obce, ležící těsně za současnou státní hranicí. Odhadem se jedná o několik tisíc případů. Identifikace neznámých vlastníků není jednoduchá na území ČR a dohledávání konkrétních neznámých vlastníků s místem pobytu na území cizího státu bude ještě složitější.