Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi

04.11.2014
Brno - Brněnské pracoviště ÚZSVM převedlo do vlastnictví Jihomoravského kraje pozemky v účetní hodnotě více než 1,6 milionu korun.

​Jednalo se o nemovitosti zastavěné pozemními komunikacemi v katastrálních územích Čučice, Drásov, Medlov, Němčičky a Zakřany o celkové výměře více než 103 tisíc m2.

Převedené pozemky jsou zastavěny silnicemi II. a III. třídy a důvodem jejich předání je majetkoprávní vypořádání ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.


Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Robert Hurt                                                                                  
vedoucí sam. odd. Komunikace