Sobota, 14. prosince 2019

V seznamech tzv. neznámých vlastníků dohledal ÚZSVM i rodinný majetek spisovatele Oty Pavla

03.11.2014
Praha 3. listopad 2014 - Aktualizovaný seznam neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí o více než 186 tisících položkách zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Zaměstnanci ÚZSVM již ukončili šetření u více jak 3,1 tisíce položek seznamu. Mezi čerstvě identifikovanými vlastníky byl i rázovitý otec spisovatele Oty Pavla, jehož zanícenou lásku k rybaření popsal ve svých nejznámějších dílech.
K 1. 10. 2014 obdržel ÚZSVM od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního seznam 186.292 záznamů s neznámými a nedostatečně identifikovanými vlastníky, jenž nahradil dosavadní seznam aktualizovaný v červenci t.r.. Regionální pracoviště ÚZSVM  ze seznamu tzv. neznámých vlastníků až dosud začala prošetřovat 11.530 položek, z toho u 3.147 položek již šetření ukončila. U 1.268 z nich podala podnět k zahájení dědického řízení, u 716 se vlastníci přihlásili sami, v 547 případech ÚZSVM zjistil, že vlastníkem je Česká republika a u 243 položek vlastníka sám dohledal.
 
„ÚZSVM se také podařilo identifikovat nemovitosti další významné osoby. Po sochaři Albínu Poláškovi, tvůrci známé sochy boha Radegasta na hoře Radhošť, jsou to tentokráte pozemky patřící Leo Popperovi, otci spisovatele Oty Pavla,“ uvedl generální ředitel ÚZSVM František Dittrich. Vášnivý milovník rybaření Leo Popper, jehož Ota Pavel vypodobnil ve svých nejpopulárnějších knihách a následně byl ztvárněn ve filmech Zlatí úhoři a Smrt krásných srnců herci Vladimírem Menšíkem nebo Karlem Heřmánkem, byl v Buštěhradě (okres Kladno) spoluvlastníkem 6 hektarů polí.
 
Zajímavosti v seznamech neznámých vlastníků:
 
Pozemek s největší výměrou, u kterého nejsou dostatečně identifikováni všichni jeho spoluvlastníci, se nachází v okrese Uherské Hradiště v obci Korytná. Jeho rozloha je téměř 134 hektarů.
 
Pozemků s nejmenší výměrou – 1 m2 – s nedostatečně přesně identifikovanými vlastníky je 138 a nacházejí se v každém kraji ČR.
 
Nedostatečně identifikovaným vlastníkem s největším počtem položek je paní Josefa Neuszerová, která v obci Brumov-Bylnice ve Zlínském kraji spoluvlastní celkem 374 nemovitostí v podílu 1/1188. Její bydliště je dle údajů zapsaných v katastru nemovitostí v USA.
 
Pozemky s největším počtem nedostatečně identifikovaných vlastníků se nacházejí v okrese Břeclav v obci Lanžhot, kde je jich celkem 13. Jedná se o 7 lesních pozemků a 6 vodních ploch a u každého z nich je evidováno celkem 938 nedostatečně identifikovaných spoluvlastníků.
 
Příklady neznámých vlastníků dohledaných regionálními pracovišti ÚZSVM:
 
ÚZSVM kontaktovalo 70letou paní, jejíž jméno figurovalo u pozemku o rozloze 0,6 hektaru v obci Klobuky v okrese Kladno, s žádostí, aby doplnila v katastru nemovitostí údaje o své osobě. Pozemek jí darovali jako pětileté v roce 1948 její rodiče a ona sama neměla až do chvíle, kdy obdržela výzvu ÚZSVM, o tomto daru ponětí.
 
Na ÚZSVM se obracejí i Češi, respektive jejich potomci, žijící v zahraničí. Krajské pracoviště v Českých Budějovicích například v současnosti pomáhá jisté Australance dohledat dokumenty potřebné pro nabytí vlastnictví pozemku ve Vodňanech, jenž patřil jejímu otci. Komunikaci ztěžuje fakt, že žena již neovládá český jazyk a veškerá korespondence se vede v angličtině.
 
Mezi specifické případy patří pozemky nacházející se při státních hranicích se Slovenskou republikou. Ve většině případů se jedná o důsledek rozdělení ČSFR v roce 1993. V důsledku narovnání  československé státní hranice se v předaných seznamech nachází mezi nedostatečně identifikovanými vlastníky i osoby, které mají jako bydliště uvedeno Slovenská republika nebo název slovenské obce, ležící těsně za současnou státní hranicí. Odhadem se jedná o několik tisíc případů. Identifikace neznámých vlastníků není jednoduchá na území ČR a dohledávání konkrétních neznámých vlastníků s místem pobytu na území cizího státu bude ještě složitější.
 
Některé z nemovitostí jsou také stále zapsané na osoby, které během druhé světové války zahynuly v nacistických vyhlazovacích táborech. ÚZSVM v takových případech podává k soudu návrh na prohlášení těchto osob za mrtvé, aby se poté mohla projednat jejich pozůstalost.
 
Zveřejnit údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, nařizuje ÚZSVM zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Údaje o neznámých vlastnících nemovitostí přebírá ÚZSVM od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a zveřejnil je na webové adrese:  http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace