Majetek nabytý z různých zdrojů nyní vlastní obce na Liberecku

20.01.2022 - Liberec

ÚZSVM v Liberci zdarma převedl obcím další majetek. ÚZSVM původně tento majetek nabyl z různých zdrojů, buď byl ÚZSVM předán státní organizací, nebo ho ÚZSVM nabyl po ukončení činnosti okresního úřadu, případně ho získal jako odúmrť.

Městu Frýdlant nově přibylo na list vlastnictví 7 pozemků o celkové výměře 212 m2. Tyto pozemky leží v ulici Husova a jedná se buď o zatravněné pozemky, na kterých rostou břízy a javory, nebo o pozemky, na kterých leží chodníky a silnice. Na jednom z pozemků je také umístěna lampa veřejného osvětlení a přístup z chodníku na přechod pro chodce. Travnatou plochu na pozemcích na své náklady udržuje město Frýdlant. Tyto pozemky ÚZSVM získal od ŘSD.

 

Pozemek ležící v katastrálním území Velké Hamry nabyl ÚZSVM do majetku na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě jako odúmrť po ženě z Nového Města nad Metují zemřelé již v roce 1996. Původní dědické řízení bylo již ukončeno. Nyní však vyšel nově najevo majetek zapsaný na listu vlastnictví nedostatečně identifikovaného vlastníka. ÚZSVM tak podal podnět k dodatečnému projednání dědictví a získal tento majetek jako odúmrť. Původní pozemek, který byl předmětem dědictví vedený jako lesní pozemek, získala obec.

 

Poslední pozemek získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Tento pozemek o výměře 2 283 m2 leží západně od města Hodkovice nad Mohelkou, v části zvané Na Převahách. Pozemek je je zpevněný asfaltovou plochou. Město tuto komunikaci udržuje na své náklady. Pozemek město získalo do svého vlastnictví z důvodu veřejného zájmu.

Přílohy:LB-09 - BÚP Fýdlant.jpgLB-09 - Hodkovice nad MohelkouII.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.