Neděle, 19. listopadu 2017

Detail nabídky

ostatní movitý majetek

Nabídka movitých věcí k prodeji

Základní informace
Nabídka movitých věcí k prodeji
Termín podání nabídek
14.12.2017 09:30
OkresPraha
Datum zveřejnění nabídky14.11.2017
Popis / Poznámky
Prodávaný majetek
 Evid.č.
Popis
Ks
1
Televizor GRUNDIG - color
1
2
Setobox - SKYPEX
1
3
Mosazná garnýž na záclony s ozdobnými koncovkami
1
4
Malý trojúhelníkový stolek, černý
1
5
Nástěnná černá polička
1
6
Bílé nástěnné svítidlo u postele, bodové
2
7
Radiobudík, stříbrná kostka
1
8
Kovové skládací křesílko, květy
1
9
Stojan na šaty – „němý sluha“, černý
1
10
Obraz ve stříbrném rámečku, Slunečnice
1
11
Obraz bez rámu, Pivoňky, olej
1
12
Stropní osvětlení, tříramenné, AL kov, bodovky
1
13
Malá kovová skládací židlička
2
14
Malá taburetka, obdélník, světlé dřevo, červený potah
1
15
Nástěnný dekorační talíř, Praha - Karlův most
1
16
Torzo tříramenného stropního osvětlení, 3x objímka na žárovku
1

 

Jedná se o starší vybavení bytu. Movité věci jsou opotřebované běžným užíváním, u elektroniky není ověřena funkčnost. 

 

Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční dne 5. 12. 2017 v budově Úřadu na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, od 9:00 hod. do 10:00 hod v kanceláři č. 111.

 

 Vyhlášená minimální kupní cena

 

Vyhlášená minimální kupní cena každé movité věci je uvedena v tabulce:
Evid.č.
Popis
Ks
1
Televizor GRUNDIG - color
1
500,00
2
Setobox - SKYPEX
1
300,00
3
Mosazná garnýž na záclony s ozdobnými koncovkami
1
900,00
4
Malý trojúhelníkový stolek, černý
1
350,00
5
Nástěnná černá polička
1
250,00
6
Bílé nástěnné svítidlo u postele, bodové
1
300,00
7
Bílé nástěnné svítidlo u postele, bodové
1
300,00
8
Radiobudík, stříbrná kostka
1
250,00
9
Kovové skládací křesílko, květy
1
100,00
10
Stojan na šaty – „němý sluha“, černý
1
200,00
11
Obraz ve stříbrném rámečku, Slunečnice
1
2 500,00
12
Obraz bez rámu, Pivoňky, olej
1
3 000,00
13
Stropní osvětlení, tříramenné, AL kov, bodovky
1
700,00
14
Malá kovová skládací židlička
1
75,00
15
Malá kovová skládací židlička
1
75,00
16
Malá taburetka, obdélník, světlé dřevo, červený potah
1
250,00
17
Nástěnný dekorační talíř, Praha - Karlův most
1
150,00
18
Torzo tříramenného stropního osvětlení, 3x objímka na žárovku
1
90,00

 

Vyhlášená minimální kupní cena prodávaného majetku jako celku činí 10.290,00 Kč (slovy: desettisícdvěstědevadesát korun českých).

 

Movité věci je možné koupit jednotlivě, jako soubor několika věcí nebo jako celek. Zájemce v nabídce uvede u každé movité věci, o kterou má zájem, nabízenou výší kupní ceny. Další informace jsou uvedeny v přiloženém Oznámení o výběrovém řízení s aukcí.

 

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2
Odpovědná osobaIng. Helena Štroufová
Telefon225776460
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaRašínovo nábřeží 390/42,,128 00 Praha 2,, Pro osobní doručení na podatelnu - Územní pracoviště Praha, vstup na adrese:,, Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2,
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy