Neděle, 17. prosince 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Žákovice
Budovy-stavby

Budova č.p. 64 na parc. č. st. 192, p.p.č. 197/1, p.p.č. 197/2 a p.p.č. 197/3 v k.ú. Žákovice

Základní informace
Budova č.p. 64 na parc. č. st. 192, p.p.č. 197/1, p.p.č. 197/2 a p.p.č. 197/3 v k.ú. Žákovice DSC05388.jpg DSC05389.jpg DSC06292.jpg DSC06296.jpg
Termín podání nabídek
12.09.2017 09:00
OkresPřerov
ObecŽákovice
Katastrální územíŽákovice
Číslo popisnéč.p. 64 na parc. č. st. 192, p.p.č. 197/1, p.p.č. 197/2 a p.p.č. 197/3
Výměra3049
Skladba bytu2+1
Podlaží1 NP
Datum zveřejnění nabídky11.08.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky


Prodávaný majetek

 

·         pozemek parcela č. 192 o výměře 1054 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí je stavba: Žákovice, č.p. 64, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 192

·         pozemek parcela č. 197/1 o výměře 1167 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,

·         pozemek parcela č. 197/2 o výměře 287 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

·          pozemek parcela č. 197/3 o výměře 541 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,

 včetně součástí a příslušenství, které tvoří dvě stodoly, oplocení, zpevněné plochy, trvalé porosty, studna, vodovod z vlastní studny, žumpa a kanalizace do žumpy, v k.ú. Žákovice, obec Žákovice, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov a zapsané na LV č. 60000.

 Předmětný nemovitý majetek se nachází v obci Žákovice. Rodinný dům je ze smíšeného zdiva, nezateplený, samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený, bez podkroví, krytý sedlovou a pultovou střechou. Rodinný dům je přístupný z průjezdu do vstupní předsíně s kuchyní. Ze vstupní předsíně jsou přístupné další místnosti - pokoj, komora, koupelna a na druhé straně průjezdu se nachází chodba a dva sklady. Dům lze využívat jako samostatnou bytovou jednotku 2+1. Stavebně-technický stav nemovitosti je velmi špatný, odborný odhad stáří domu je 130 let bez rekonstrukcí v posledních desetiletích. Základy domu jsou bez izolace, vzlíná zemní vlhkost a krov je poškozený. Budova je napojena na elektřinu, vodovod z vlastní studny a kanalizaci do žumpy, vytápění na tuhá paliva (nefunkční) a na plynovodní řád.

Nemovité věci jsou v přední části dotčeny energetickým zařízením nebo ochranným pásmem nadzemním vedením sítě NN do 1 kV, ve vlastnictví ČEZ Distribuce,a.s. a plynovodní přípojkou ve vlastnictví GasNet, s.r.o.

 

Dům je umístěn mimo záplavové území v blízkosti autobusové zastávky. Příslušenství domu tvoří dvě stodoly, první vymezující nádvoří podél severní strany a druhá se nachází v zahradě.  Příslušenství a součásti dále tvoří oplocení, zpevněné plochy, studna a žumpa. Pozemky parc. č. 197/1, 197/2 a 197/3 tvoří velkou zahradu s trvalými porosty, v severní části lemovanou potokem Moštěnka.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 64 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou tohoto Oznámení. Budova č.p. 64 je zařazena do kategorie „G“ – mimořádně nehospodárná.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěPřerov
AdresaBajákova 831/16
750 02 Přerov
Odpovědná osobaEva Kantorová
Telefon581 250 644
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěOstrava
Odloučené pracovištěPřerov
AdresaBajákova 831/16
750 02 Přerov
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy