Úterý, 23. ledna 2018

Detail nabídky

Evidenční číslo: Horní Počernice
Budovy-stavby

k.ú.Horní Počernice, RD 1724, ppč. 1498/1,2,3, garáž - OPAKOVANÁ DRAŽBA

Základní informace
k.ú.Horní Počernice, RD 1724, ppč. 1498/1,2,3, garáž - OPAKOVANÁ  DRAŽBA 20160524_125557.jpg 20170914_095930.jpg 20170914_095942.jpg 20170914_100011.jpg ortofotomapa.jpg
Minimální kupní cena
6 500 000 Kč
Termín podání nabídek
12.02.2018 10:00
OkresPraha
ObecPraha 9
Katastrální územíHorní Počernice
Číslo popisné1724
UliceBěchorská
Část obceHorní Počernice
Výměra191,491
Podlaží1 NP
Datum zveřejnění nabídky09.01.2018
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky


Předmět dražby 


Pozemek parc.č. 1498/1 (zahrada), pozemku parc.č. 1498/2 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba č.p. 1724, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.  č. 1498/2,  pozemku parc.č. 1498/3 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba bez č.p./č.e. garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1498/3, vše v katastrálním území Horní Počernice, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Horní Počernice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 

Popis předmětu dražby

Stavba má stavebně technický charakter rodinného domu. Dům je řadový krajní, částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Dům je v ulici Běchorská 1724/79, Praha 9 – Horní Počernice. Dům je podsklepený z více než ½, ve sklepě je zemní vlhkost, je připojen k inženýrským sítím: elektro, plyn, voda, kanalizace. Topení je teplovodní s ocelovými i litinovými radiátory. Okna jsou dvojitá dřevěná, původní. Dům je z roku 1960, v roce 1968 byla pravděpodobně provedena úprava podkroví. V posledních letech je dům bez údržby, konstrukční prvky jsou staré, původní, opotřebované a vyžadují opravu nebo výměnu.Na pozemku parc.č. 1498/3 je garáž s plechovými vraty.

 

Dispoziční uspořádání:

1. podzemní podlaží:    chodba, prádelna, kotelna, sklepní místnost (42,61 m2)

2. nadzemní podlaží:    veranda, chodba se schodišťových prostorem, předsíň,

                                      2 pokoje, kuchyně, koupelna, spíž, WC (77,04 m2)

Mezipodlaží:                  WC, nad verandou  je pochůzí terasa (1,01 m2)

Podkroví:                       chodba, předsíň, 3 pokoje, 2 komory (70,83 m2)

 

Podlahová plocha nadzemních podlaží je 148,88 m2 + suterénu 42,61 m2.  Celkem podlahová plocha je 191,49 m2.

 

Příslušenství stavby domu pro bydlení č.p. 1724 jsou dvě kůlny, studna (pravděpodobně z roku 1951), venkovní stavby tvoří ploty, plotová vrátka a vrata, zpevněná plocha, přípojky inženýrských sítí. Venkovní úpravy mají standardní provedení.

 

Pozemek parc.č. 1498/1, parc.č. 1498/2 a parc.č. 1498/3 se nachází v intravilánu města, v katastrálním území Horní Počernice, v hlavním městě Praze. Přístup k pozemkům je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem. V ulici se nachází všechny inženýrské sítě (rozvod elektrické energie, veřejný vodovodní řad, veřejná kanalizace, plynovod). Ve vzdálenosti cca 350 m je zastávka městské autobusové dopravy se spojením ke stanici metra. Pozemky jsou rovinné.

 

V budově č.p. 1724 a jejím příslušenství a garáži se nacházejí movité věci nulové hodnoty, které vydražitel zároveň s nemovitými věcmi přejímá do svého vlastnictví.

 

Omezení vlastnických práv

Úřad pro zastupování státu prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká omezení či právní vady.

 

 

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2
Odpovědná osobaHelena Bucharová
Telefon225776466
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHlavní město Praha
AdresaRašínovo nábřeží 390/42,,128 00 Praha 2,, Pro osobní doručení na podatelnu - Územní pracoviště Praha, vstup na adrese:,, Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2,
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy