Neděle, 19. listopadu 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Příchovice u Přeštic
Budovy-stavby

Rodinný dům v k. ú. Příchovice u Přeštic

Základní informace
Rodinný dům v k. ú. Příchovice u Přeštic foto 05.jpg foto 08.jpg foto 10.jpg foto 11.jpg foto 13.jpg foto 15.jpg foto 16.jpg foto 19.jpg foto 20.jpg foto 21.jpg foto 22.jpg foto 23.jpg foto 24.jpg foto 27.jpg foto 28.jpg foto 29.jpg foto 31.jpg foto 32.jpg foto 33.jpg ortofotomapa.jpg
Minimální kupní cena
1 200 000 Kč
Termín podání nabídek
19.12.2017 11:30
OkresPlzeň - jih
ObecPříchovice
Katastrální územíPříchovice u Přeštic
Číslo popisné30
Výměra1321
Datum zveřejnění nabídky13.11.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Hlavní součástí převáděných nemovitých věcí je rodinný dům. Jedná se o volně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Dům je zastřešen valbovou střechou s umožňujícím zřízením podkroví. Rodinný dům se dále sestává ze zděné dvojgaráže s pultovou střechou, přistavěné k severní části objektu, vedlejší stavby udírny, venkovního WC, venkovních úprav a trvalých porostů.

V objektu se nachází 2 byty, prostory bývalé hospody se sálem a sklady, dále prostory bývalé řeznické porážky a obchodu řeznictví. První byt má samostatný vstup ze SV strany přes malou verandu venkovním nezakrytým schodištěm. Sestává se ze dvou pokojů, kuchyně, koupelny, WC, spíže, chodby a verandy. Tento byt je obyvatelný. Druhý byt je přístupný z JZ strany a sestává se ze dvou místností a koupelny. Přes chodbu je vstup do bývalé hospody sestávající se z výčepu, kuchyně, skladů a místnosti s elektrickým čerpadlem. Přes garáž je ze SZ strany přístup do bývalého sálu, do kterého bylo vestavěno hygienické zázemí prvního bytu. Všechny tyto prostory jsou bez náležitých úprav a celkové rekonstrukce neobyvatelné. Z JV strany objektu je přímo zvenku oddělený přístup po dřevěném schodišti do půdních prostor.

Technický popis: Základy domu jsou kamenné, není provedena vodorovná izolace proti zemní vlhkosti, zdivo značně vlhne, obvodové zdivo smíšené tl. 45 - 60 cm, omítky vápenocementové dvouvrstvé, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké plné nebo prosklené, střecha valbová a sedlová s pálenou krytinou, krov dřevěný vázaný, klempířské prvky z pozink. plechu, schody betonové, vstupní osazeny teracem, stropy dřevěné omítnuté na rákos, podlahy betonové s PVC nebo dlažbou, vytápění lokálními kamny na tuhá paliva, akumulačními kamny. Dům je napojen na vodu z vlastní studny, odkanalizován je do žumpy, je proveden rozvod studené i teplé vody, ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem, sporák s el. troubou, elektroinstalace třífázová s pojistkovými automaty (přívod elektřiny je odpojen). Celkový obestavěný prostor je 2 440,02 m3, užitná plocha 236,2 m2.

Dům byl postaven před rokem 1900, některé konstrukce byly sice modernizovány, ale v uplynulém období na domě nebyla prováděna žádná údržba a dům vykazuje značné opotřebení.

Upozornění: Pozemková parcela č. 750 (budoucí služebný pozemek) je předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. j. UZSVM/P/25710/2016-HMSO uzavřené s ČEZ Distribuce, a. s., jakožto budoucím oprávněným. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem zřízení, provozování a udržování sítě technického vybavení (zemní kabel NN a pojistková skříň) na budoucím služebném pozemku.

Zastavěné plochy a výšky podlaží

 Název podlaží
Zastavěná plocha
Konstrukční výška
vrchní stavba:
326,87 m2
4,18 m
veranda:
    5,21 m2
3,55 m
garáž:
  64,13 m2
4,17 m
zastřešení:
326,87 m2
2,41 m

Obestavěný prostorvrchní stavba:
=
               1 366,34 m3
veranda:
=
                    18,50 m3
garáž:
=
                  267,41 m3
zastřešení:
=
                  787,77 m3
Obestavěný prostor - celkem:
=
               2 440,02 m3

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 30 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou tohoto Oznámení.

 

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěPlzeň
Odpovědná osobaDana Jansová, kancelář č. 109
Telefon377 169 315
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěPlzeň
AdresaRadobyčická 14,301 00 Plzeň
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy