Neděle, 19. listopadu 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Valy nad Labem
Budovy-stavby

VŘ č. HPU/036/2017 s aukcí - k. ú. Valy nad Labem, budova čp. 14, stp.č. 138, p.p.č. 247/7

Základní informace
VŘ č. HPU/036/2017 s aukcí - k. ú. Valy nad Labem, budova čp. 14, stp.č. 138, p.p.č. 247/7 mapa.jpg
Minimální kupní cena
1 700 000 Kč
Termín podání nabídek
12.12.2017 09:00
ObecValy
Katastrální územíValy nad Labem
Číslo popisné14
UliceLepějovická
Datum zveřejnění nabídky13.11.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Předmětný majetek se nachází v okrajové části obce Valy. Přístupný je po zpevněné komunikaci z ulice Lepějovická s možností napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a zemní plyn.

 

Rodinný dům č.p. 14  s verandou je postaven na pozemku st.p.č. 138 a užíván od roku 1970. Jedná se o zcela podsklepenou tradičně zděnou stavbu s využitým podkrovím. Obsahuje bytovou jednotku 5+1. Nosné konstrukce tradičně zděné, základy betonové s již nefunkční izolací proti zemní vlhkosti. Krov dřevěný vázaný, střecha sedlová s  krytinou z eternitových šablon. Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní omítky břízolitové se soklem z žulového haklíkového obkladu. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové, v ostatních místnostech z mramorových desek a keramické dlažby. Dveře hladké plné, okna dvojitá špaletová. Vytápění ústřední s kotlem na pevná paliva. Elektroinstalace světelná i motorová. Rozvod teplé a studené vody (plyn.karma). Odpady svedeny do žumpy a dále do veřejné kanalizace.

 

Dispozice domu - suterén: kotelna, 4x sklad, chodba a schodiště; - přízemí: veranda, tři obytné pokoje, kuchyň, koupelna, chodba a schodiště v mezipatře přízemí a suterénu se nachází  u zadního vstupu do zahrady WC; - podkroví: - dva obytné pokoje, sklad, komora, balkon, chodba, schodiště a půda. Na domě byla prováděna pouze nezbytná údržba. Současný technický stav domu je zhoršený. Mrazem došlo k poškození rozvodů vody a topení. Před zahájením užívání domu bude nutné provést celkovou rekonstrukci stavby, spojenou s výměnou téměř všech prvků a konstrukcí krátkodobé životnosti.

 

 

Příslušenství stavby:

Garáž s prádelnou a chlévkem – přízemní nepodsklepená zděná stavba s plochou střechou na stavební parcele číslo 138. Stáj – vedlejší přízemní nepodsklepená zděná stavba z části na st.p.č. 138, část na p.p.č. 247/7.

Dílna – nepodsklepená stavba s plochou střechou na st.p.č. 138.

Venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka včetně žumpy, přípojka plynu, pilíř HUP, zpevněné plochy z monolitického  betonu  ve dvoře a před garáží, chodník u vstupu z dlažebních kostek, oplocení pozemku do ulice z ocelových plotových rámů s pletivem včetně podezdívky, ocelová vrata s plechovou výplní a pletivem, oplocení zahrady z průběžného pletiva, část mezi dvorem a zahradou rozdělena  dřevěným laťkovým plotem.

Pozemek p.p.č. 247/7 je zahrada, která je ve funkčním celku se st.p.č. 138, jejíž součástí je stavba čp. 14.

Pozemky se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

 

Příslušenství a součástí stavby rodinného domu jsou ve zhoršeném stavebně technickém stavu, dlouhodobě bez údržby.

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 14 v k. ú. Valy nad Labem a obci Valy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou tohoto Oznámení.

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHradec Králové
Odloučené pracovištěPardubice
AdresaJiráskova 20, 532 02 Pardubice
Odpovědná osobaIng. Valérie Salavcová
Telefon467002723
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHradec Králové
Odloučené pracovištěPardubice
AdresaJiráskova 20, 532 02 Pardubice
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy