Neděle, 17. prosince 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Chrastava I
Budovy-stavby

VŘ č. ULB/058/2017 s násl. aukcí, ideální podíl 1/2 st.p.č. 137 se stavbou č.p. 52, k.ú. Chrastava I

Základní informace
VŘ č. ULB/058/2017 s násl. aukcí, ideální podíl 1/2 st.p.č. 137 se stavbou č.p. 52, k.ú. Chrastava I foto 2.jpg ortofotomapa.jpg sezení.jpg zatravněná plocha.jpg
Minimální kupní cena
99 200 Kč
Termín podání nabídek
17.01.2018 09:00
OkresLiberec
ObecChrastava
Katastrální územíChrastava I
Číslo popisnéč.p. 52; st.p.č. 137
UliceFrýdlantská 52
Část obceChrastava
Datum zveřejnění nabídky15.12.2017
Vlastnický podíl státu1/2
Popis / Poznámky
Prodávaný majetek se nachází ve střední části města Chrastava, v řadové uliční zástavbě pro bydlení. Příjezd a přístup k rodinnému domu čp. 52 je celoročně dobrý z ul. Frýdlantská. Ve vzdálenosti cca 100 m severozápadním směrem od objektu čp. 52 protéká řeka Jeřice. Dle zjištění z Povodňového plánu Libereckého kraje se nemovité věci nenachází ve vyhlášeném záplavovém území.

Rodinný dům čp. 52 je postavený na pozemku st.p.č. 137. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou z roku 1894. V roce 1956 byla realizována u jihovýchodní stěny objektu přístavba s pultovou střechou. V současné době je v domě čp. 52 jedna bytová jednotka vel. 2+1 s příslušenstvím a garáž v 1.NP a bývalá bytová jednotka 3+1 ve 2. NP. Rod. domek je součástí pozemku s malou zahrádkou a kolnou o výměře 205 m2.

Dům čp. 52 je ve špatném stavebně-technickém stavu a vyžaduje provedení rozsáhlých úprav a oprav – obvodová stěna je staticky narušená – hrozí její vyvalení do ul. Frýdlantská, dále napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami a hmyzem, je zde značná vlhkost ve sklepě a v přízemí rod. domu – výskyt plísní, špatný stav krytiny sedlové a pultové střechy, špatný stav komínových těles nad střechou.

Z veřejných sítí je objekt připojený na sekundární síť elektro n.n. 3x 240/400 V, na veřejný vodovodní, kanalizační a plynovodní řad.

Prodávaný majetek je zasažen ochranným pásmem provozovaného plynárenského zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o., které vede v komunikaci, pozemku p.p.č. 1481, k.ú. Chrastava I. Komunikací, pozemkem p.p.č. 1481, při hranici s pozemkem st.p.č. 137 vede energetické zařízení  typu podzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a optický kabel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a ochranným pásmem opět zasahují do prodávaného majetku.

Dle územního plánu Města Chrastavy pozemek leží v zóně „plochy smíšené centrální“.

 

Na užívání prodávaného majetku je uzavřena Smlouva o užívání společných věcí č. 2838/ULB/2012 ze dne 27. 7. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2016, na dobu určitou, a to do  31. 12. 2017.

 

Do další dokumentace mohou zájemci nahlédnout u Úřadu na kontaktní adrese dle tohoto Oznámení.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 52 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), se nevyžaduje, protože je prodáván pouze spoluvlastnický podíl prodávaného majetku.


Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěLiberec
AdresaNám. Dr. E. Beneše 585/26,460 01 Liberec
Odpovědná osobaJana Tvrzníková
Telefon485 244 236
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
Odloučené pracovištěLiberec
AdresaNám. Dr. E. Beneše 585/26,460 01 Liberec
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy