Neděle, 17. prosince 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Stadice
Budovy-stavby

VŘ - prodej obj. bydlení čp. 1 vč. p.p.č. 79/2 a st.p.č. 29/1 a 29/2, kú. Stadice, obec Řehlovice

Základní informace
VŘ - prodej obj. bydlení čp. 1 vč. p.p.č. 79/2 a st.p.č. 29/1 a 29/2, kú. Stadice, obec Řehlovice 20170713_092727.jpg 20170713_092753.jpg
Minimální kupní cena
585 000 Kč
Termín podání nabídek
17.01.2018 10:00
OkresÚstí nad Labem
ObecŘehlovice
Katastrální územíStadice
Část obceStadice
Datum zveřejnění nabídky12.12.2017
Popis / Poznámky
·         stavební parcela č. 29/1 o výměře 173 m2, zastavěná plocha a nádvoří

 Součástí je stavba: Stadice, č. p. 1, bydlení

 Stavba stojí na pozemku st. p. č.: 29/1

 

·          stavební parcela č. 29/2 o výměře 161 m2, zastavěná plocha a nádvoří

 Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba

 Stavba stojí na pozemku st. p. č.: 29/2

 

·          pozemková parcela č. 79/2 o výměře 36 m2, zahrada

 

včetně příslušenství (přípojka vody a el. energie, žumpa, dřevěné laťkové oplocení, zpevněné kamenné plochy, kamenná opěrná zeď při zadní hranici pozemku)

v katastrálním území Stadice, obec Řehlovice, okres Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a zapsané na LV č. 60000.

 

 

Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou bez nebytových prostor v katastrálním území Stadice, které se nachází cca 2 km od obce Řehlovice. Obec Řehlovice je lokalizována při levé straně dálnice Ústí nad Labem – Teplice, cca ve vzdálenosti 10 km od středu města Ústí nad Labem. Nemovitost byla užívána v souladu s jejím užitím – k bydlení, nyní je neobydlena.

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem sedlové střechy. Nosné konstrukce jsou zděné z kamenného a cihelného zdiva, základové pásy bez hydroizolace, značná vzlínající vlhkost. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, v 1.NP částečně cihlové klenuté. Krov je dřevěný vázaný, krytina tašková novější, klempířské prvky provedeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchů vápenné, vnější břízolit. Vnitřní ani vnější obklady nejsou, schody jsou kamenné, dveře plné a náplňové. Okna jsou dřevěná špaletová, částečně podlahy v obytných místnostech dřevěné palubky kryté PVC nebo textiliemi. Ostatní podlahy i keramická dlažba jsou různého stáří. Vytápění ústředním rozvodem z krbu, elektroinstalace světelná i motorová, rozvod studené vody. Vnitřní kanalizace je svedena do místní kanalizace. Vybavení kuchyně je standardní. Hygienické zařízení – WC a koupelna vybavena, vše staršího typu.

Dispozice: V 1.NP vstupní prostor, pokoj s kuchyní, WC, provozní místnost. V 2. NP tři pokoje, koupelna, venkovní výstup na terasu s pergolou.

Technický stav: Dům je z počátku minulého století, opravy a rekonstrukce jen dílčí. Celkový technický stav domu je podprůměrný, s nutností rekonstrukcí.

Na převáděném majetku či v jeho blízkosti se nachází zařízení a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma, a to konkrétně:

-     energetické zařízení typu podzemní a nadzemní síť NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,

-     síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

-     vodovody do DN 500 provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 1 dle zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) se nevyžaduje, protože budova nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 406/2000 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že v ní chybí napojení na rozvody energií a její vnitřní rozvody jsou neopravitelně poškozené, nebo zčásti nebo úplně chybí; povinnost průkazu energetické náročnosti budovy bude dopadat na vlastníka budovy po její provedené rekonstrukci.

 

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem Mírové náměstí 36 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědná osobaLada Votavová, Ing. Klára Patyková
Telefon416 921 531, 416 921 529
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěÚstí nad Labem
AdresaMírové náměstí 36,400 01 Ústí nad Labem
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy