Neděle, 17. prosince 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Slatina u Jevišovic
Budovy-stavby

VŘ s aukcí č. BZN/49/2017 - prodej budovy RD č.p. 27 + pozemku v k.ú. Slatina u Jevišovic

Základní informace
VŘ s aukcí č. BZN/49/2017 -  prodej budovy RD č.p. 27 + pozemku v k.ú. Slatina u Jevišovic fotodokumentace2.jpg ortofotomapa.jpg
Minimální kupní cena
21 000 Kč
Termín podání nabídek
04.01.2018 09:30
OkresZnojmo
ObecSlatina
Katastrální územíSlatina u Jevišovic
Číslo popisné RD č.p. 27/st.p.č. 39/1
Výměra215
Datum zveřejnění nabídky07.12.2017
Vlastnický podíl státu1/2
Popis / Poznámky
Stavební pozemek parc.č. 39/1 se nachází v zastavěné části obce Slatina. Z části je tento pozemek zastavěný stavbou rodinného domu Slatina, č.p. 27 a z části se jedná o volnou plochu před domem přiléhající k místní komunikaci. Na pozemku se nachází také zbytky starého zděného oplocení. Dům je přízemní se sedlovou střechou, dlouhodobě neužívaný a značně neudržovaný, není napojený na žádné inženýrské sítě. Stavba dle soudního znalce vykazuje  konstrukční nedostatky, je určena k demolici. Pozemek nemá žádnou výhodnou polohu a vzhledem k malé výměře není v současnosti ani vhodný pro výstavbu nového rodinného domu.

Na uvedeném pozemku se dle vyjádření Obce Slatina ze dne 10. 11. 2016 nachází vodovodní přípojka a dále se zde nachází přípojka elektřiny.
V zájmovém území předmětného pozemku nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. a síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo.
Prodávaný majetek může být dotčen se všemi souvisejícími dopady i vedením jiných inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně případného uložení inženýrských sítí, poskytnou informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.

Průkaz energetické náročnosti budovy Slatina, č.p. 27 dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože je prodáván pouze spoluvlastnický podíl předmětného majetku.

 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěZnojmo
AdresaRudoleckého 21,669 02 Znojmo
Odpovědná osobaBc. Marcela Paulová
Telefon515 200 432
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěZnojmo
AdresaRudoleckého 21,669 02 Znojmo
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy