Neděle, 19. listopadu 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Želetava
Pozemky

VŘ s aukcí č. BJI/033/2017 - prodej pozemku parc. č. 414/1 v obci a k.ú. Želetava

Základní informace
VŘ s aukcí č. BJI/033/2017 - prodej pozemku parc. č. 414/1 v obci a k.ú. Želetava Foto č. 1 - zákres.jpg Foto č. 2 - zákres.jpg Foto č. 3 - zákres.jpg Foto č. 4 - zákres.jpg Foto č. 5.jpg Foto č. 6.jpg Katastrální mapa.jpg
Minimální kupní cena
222 500 Kč
Termín podání nabídek
13.12.2017 08:30
OkresTřebíč
ObecŽeletava
Katastrální územíŽeletava
Parcelní číslop.č. 414/1
Výměra16463
Datum zveřejnění nabídky14.11.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky
Jedná se rozsáhlý nezastavěný pozemek ležící na severovýchodním okraji zastavěného území obce Želetava. Celá jeho západní hranice je tvořena vodním tokem Želetavka a jihovýchodní hranice vodním tokem Bítovanský potok. Z tohoto důvodu se pozemek nachází téměř celou svou rozlohou v záplavové oblasti a je proto nezastavitelný. Pozemek je neudržovaný a nachází se na něm množství náletových křovin a dřevin a několik skládek stavební suti. Dále je pozemek při své severní hranici bez právního důvodu užíván vlastníky sousedních pozemků k uložení dřeva.
V platném územním plánu městyse Želetava, jehož platnost končí v roce 2019, není budoucí využití předmětného pozemku specifikováno. Tento nedostatek bude dořešen až schválením nového územního plánu pravděpodobně v roce 2018, příp. 2019.
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěJihlava
AdresaTolstého 15,586 01 Jihlava
Odpovědná osobaNaďa Brabencová
Telefon567 551 207
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěBrno
Odloučené pracovištěJihlava
AdresaTolstého 15,586 01 Jihlava
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy