Neděle, 17. prosince 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Brteč
Pozemky

Výběrové řízení s aukcí č. HUO/041/2017 v k.ú. Brteč

Základní informace
Výběrové řízení s aukcí č. HUO/041/2017 v k.ú. Brteč Fotodokumentace b.jpg Katastrální mapa.jpg
Minimální kupní cena
20 000 Kč
Termín podání nabídek
08.01.2018 09:30
OkresÚstí nad Orlicí
ObecVysoké Mýto
Katastrální územíBrteč
Parcelní číslo35/1
Výměra185
Datum zveřejnění nabídky07.12.2017
Vlastnický podíl státu1/1
Popis / Poznámky

​Předmětem výběrového řízení je:


Pozemek:

 

·      pozemková parcela č. 35/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, výměra 185 m2 

zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území Brteč a obec Vysoké Mýto, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Pozemek je zatravněná plocha s okrasnými jehličnany v blízkosti místní komunikace, která je ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Pozemek je užíván jako veřejné prostranství.

Z hlediska územního plánování je majetek, dle vyjádření ze dne 16. 2. 2017 č. j. MUVM/05399/2017, součástí zastavěného území s funkčním využitím „ZO - zeleň ochranná a izolační“.

V blízkosti pozemku se nachází síť ve výstavbě společnosti RWEGasNet, s.r.o. Pozemek zasahuje nadzemní vedení elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěHradec Králové
Odloučené pracovištěÚstí nad Orlicí
AdresaSmetanova 43/1,562 16 Ústí nad Orlicí
Odpovědná osobaMgr. Edita Hanušová
Telefon465385536
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěHradec Králové
Odloučené pracovištěÚstí nad Orlicí
AdresaSmetanova 43/1,562 16 Ústí nad Orlicí
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy