Milostivé léto II – informace pro dlužníky ÚZSVM

01.09.2022

V období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 mají lidé v exekuci příležitost zbavit se dluhů, pokud požádají v této lhůtě soudního exekutora o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb. a zaplatí věřiteli pouze jistinu, tedy původní dluh a současně uhradí jednorázovou odměnu exekutorovi, která činí 1 500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Ostatní dosud nezaplacené příslušenství k dluhu, jako jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi, jim budou odpuštěny a exekuce bude zastavena. Pro dlužníky znamená Milostivé léto II velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a za náklady samotné exekuce.

ÚZSVM proto vyzývá všechny své dlužníky, kteří splňují stanovené podmínky, aby zahájili kroky k využití institutu milostivého léta. 

 

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů umožňuje zastavení exekuce a osvobození od zbytku dluhu fyzických osob u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, tj. i u ÚZSVM. Podmínkou je, aby byl již tento dluh v exekuci vymáhán soudním exekutorem a současně dlužník nebyl v oddlužení nebo insolvenci. Milostivé léto II se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce. Zastavení exekuce se pak netýká ani vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin.

 

Přílohy:VZOR VÝZVY EXEKUTOROVI.doc
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.