Na Uherskohradištsku bylo zdarma převedeno několik pozemků

16.11.2022 - Uherské Hradiště

Jeden pozemek v Topolné a druhý v Uherském Brodě předal bezúplatně uherskohradišťský ÚZSVM místním samosprávám.

Na Topolnou byly ve veřejném zájmu zdarma převedeny dva podíly na pozemcích, celkem o výměře 411 m2. Jsou přístupné pouze z místní silnice. Jde o veřejné prostranství, na kterém je zeleň a zpevněné plochy před rodinnými domy. Vedou zde inženýrské sítě místní technické infrastruktury. Převodem je tedy i nadále zajištěn přístup k těmto sítím a pozemky budou nadále součástí veřejného prostranství.

 

Jeden z těchto podílů nabyl stát z odúmrtě a další od Státního pozemkového úřadu, protože nešlo o zemědělský pozemek.

 

Při dalším bezúplatném převodu získal Uherský Brod od místního ÚZSVM pozemek pod chodníkem o výměře 16 m2. Tím bylo sjednoceno vlastnictví chodníku s pozemkem. Tento pozemek, který leží v průmyslové zóně města, vznikl na základě rozdělní geometrického plánu tak, aby plocha pod chodníkem byla oddělena od těch ostatních. Tento majetek nabyl ÚZSVM od zrušeného okresního úřadu.

Přílohy:1030_622 Topolná.JPG3302_1 Topolná.JPG3302_3 Topolná.JPG6600_12 Uherský Brod.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.