Neděle, 17. prosince 2017

Nabídka majetku státním institucím

O systému

 
Dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZMS“).

S touto novelizací zákona se upravila povinnost organizačních složek státu a státních organizací v působnosti ZMS  (dále jen „SI“) tak, aby se nabídka užívání nebo požívání majetku evidovaného v centrální registru administrativních budov (dále jen „CRAB“) jiným SI prováděla prostřednictvím tohoto registru.

Nově přibyla povinnost nabídku užívání, požívání nebo převzetí ostatního majetku jiným SI provádět na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Konkrétně je tato povinnost stanovena v §19c ZMS.

Pro tyto účely byl na stránkách Úřadu zpřístupněný portál umožňující zadávání a prohlížení nabídek.

Dostupný je na adrese: http://nabidkySI.uzsvm.cz

Nabídky SI obsahují pouze nabídky majetku státním institucím.

Aplikace nezajišťuje zpracování převodu či prodeje. V případě zájmu o konkrétní nabídku je nutné spojit se s kontaktní osobou uvedenou u každé nabídky.