Pátek, 6. prosince 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Nový Jičín

ÚZSVM prodal pozemek pod veterinární ošetřovnou pro koně

03.12.2019
ÚZSVM prodal pozemek pod veterinární ošetřovnou pro koně
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo formou přímého prodeje pozemek v Novém Jičíně za kupní cenu ve výši 228 000 Kč. Pozemek je zcela zastavěn stavbou izolační stáje veterinární ošetřovny, která slouží pro ustájení velkých chovných zvířat.

Novojičínské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek v obci Jeseník nad Odrou

29.11.2019
Novojičínské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek v obci Jeseník nad Odrou
Předmětem prodeje byl pozemek o výměře 154 m² v zastavěném území obce Jeseník nad Odrou.

Částka z prodeje nářadí byla odeslána na pomoc obětem trestných činů

25.11.2019
Částka z prodeje nářadí byla odeslána na pomoc obětem trestných činů
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odvedlo na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů peněžní prostředky ve výši 435 Kč.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemky v areálu štěrkopískovny

22.11.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemky v areálu štěrkopískovny
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení dva pozemky o celkové výměře 1 856 m2 v areálu štěrkopískovny, a to správci tohoto dobývacího prostoru za kupní cenu v celkové výši 196 000 Kč.

Novojičínské pracoviště ÚZSVM pomohlo k záchraně dvou stoletých lip

15.11.2019
Novojičínské pracoviště ÚZSVM pomohlo k záchraně dvou stoletých lip
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně zajistilo odborné ošetření dvou téměř stoletých lip, které jsou součástí lipové aleje na ul. Nádražní ve Fulneku.

ÚZSVM prodal obci Tichá pozemky i s autobusovými zastávkami dohledané pomocí Mapy majetku státu

29.10.2019
ÚZSVM prodal obci Tichá pozemky i s autobusovými zastávkami dohledané pomocí Mapy majetku státu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo za celkovou kupní cenu 44 000 Kč obci Tichá dva pozemky o celkové rozloze 40 m2 se stavbami autobusových zastávek, které dohledalo díky Mapě majetku státu po neexistujícím subjektu Místním národním výboru v Tiché.

ÚZSVM prodal stavební pozemky v lukrativní lokalitě města Kopřivnice

29.10.2019
ÚZSVM prodal stavební pozemky v lukrativní lokalitě města Kopřivnice
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo ve výběrovém řízení za více než jeden milion korun dva pozemky určené k zastavění o celkové výměře 1 470 m2 v lukrativní lokalitě města Kopřivnice.

Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč

25.10.2019
Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč
Město Frenštát pod Radhoštěm odkoupilo od novojičínského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dva pozemky v bývalém areálu civilní obrany ve Frenštátě pod Radhoštěm o celkové výměře cca 41 000 m2, za které zaplatilo 18 430 000 korun.

Město Frenštát pod Radhoštěm se stalo vlastníkem pozemků pod místní komunikací

24.10.2019
Město Frenštát pod Radhoštěm se stalo vlastníkem pozemků pod místní komunikací
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně bezúplatně převedlo do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm dva pozemky o celkové výměře 332 m2 v celkové účetní hodnotě 2 451 Kč.

Státní pozemkový úřad získal na Novojičínsku téměř 12 hektarů pozemků

23.10.2019
Státní pozemkový úřad získal na Novojičínsku téměř 12 hektarů pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně převedl Státnímu pozemkovému úřadu 30 pozemků o celkové výměře téměř 12 hektarů, které se nacházejí ve 14 katastrálních územích okresu Nový Jičín. Jednalo se především o pozemky s trvalým travním porostem či ornou půdu.

ÚZSVM prodal dva pozemky ve Fulneku za 14 tisíc korun

22.10.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky ve Fulneku za 14 tisíc korun
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v šestém kole výběrového řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 288 m2 v katastrálním území Fulnek za 14 000 Kč do vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM prodal ve Štramberku pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka

14.10.2019
ÚZSVM prodal ve Štramberku pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení pozemek nepatrné výměry v katastrálním území Štramberk za kupní cenu 1 010 korun. Prodejem tohoto pozemku tak došlo ke sjednocení vlastnických vztahů s okolními zemědělskými pozemky, které obhospodařuje právě vítěz výběrového řízení.

Povodí Odry získalo od ÚZSVM čtyři pozemky a dva spoluvlastnické podíly

07.10.2019
 Povodí Odry získalo od ÚZSVM čtyři pozemky a dva spoluvlastnické podíly
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Povodí Odry celkem 4 pozemky a dva spoluvlastnické podíly na pozemcích v pěti katastrálních územích o celkové rozloze 1 244 m2 a celkové účetní hodnotě přesahující 10 000 korun.

Po vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva byl pozemek převeden Bravanticím

03.10.2019
Po vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva byl pozemek převeden Bravanticím
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Bravantice pozemek o výměře 389 m2.

ÚZSVM převedl obci Lichnov sloup se sochou Panny Marie s dítětem

23.09.2019
ÚZSVM převedl obci Lichnov sloup se sochou Panny Marie s dítětem
Obec Lichnov bezúplatně nabyla do svého vlastnictví od novojičínského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kulturní památku Sloup se sochou Panny Marie s dítětem.

ÚZSVM prodal pozemek v centru Frenštátu pod Radhoštěm

13.09.2019
ÚZSVM prodal pozemek v centru Frenštátu pod Radhoštěm
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek o výměře pouhé 3 m2 ležící v blízkosti centra města Frenštát pod Radhoštěm za 1 000 korun.

ÚZSVM prodal ČEZ dva pozemky po neexistujícím subjektu

30.08.2019
ÚZSVM prodal ČEZ dva pozemky po neexistujícím subjektu
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo za kupní cenu 40 000 Kč společnosti ČEZ Distribuce dva malé pozemky o celkové výměře 47 m2 a 44 m2 v katastrálním území Butovice.

ÚZSVM v Novém Jičíně převzal od státních organizací další pozemky

19.08.2019
ÚZSVM v Novém Jičíně převzal od státních organizací další pozemky
Jen za první pololetí letošního roku novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo 10 smlouvami od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dalších 37 pozemků v sedmi katastrálních územích okresu Nový Jičín.

ÚZSVM prodal část pozemku po neexistujícím subjektu v Sedlnici

19.08.2019
ÚZSVM prodal část pozemku po neexistujícím subjektu v Sedlnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně vyhověl žádosti vlastníků rodinného domu a přímým prodejem jim prodal sousední pozemek v obci Sedlnice o výměře 76 m2 za částku ve výši 28 000 Kč.

ÚZSVM v Ostravě vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka

02.08.2019
ÚZSVM v Ostravě vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka
Okresním soudem v Ostravě bylo na základě podnětu podaného novojičínským pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dodatečně projednáno dědictví po muži žijícím v Ostravě, který zemřel v roce 1991 bez dědiců a jehož majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.