Obraz Pivoňky zdobí pokoj nového majitele

18.01.2022 - Tábor

ÚZSVM v Táboře prodal obraz s názvem Pivoňky od malíře Josefa Podlipného. Tento kus umění získal ÚZSVM z odúmrti.

Jednalo se o starší obraz o velikosti 80 x 81 cm, na kterém je zobrazena váza s pivoňkami. Do elektronické aukce se přihlásili čtyři zájemci. V samotném aukčním boji byli aktivní tři účastníci, kteří učinili devět příhozů a obraz se nakonec vydražil za 6 966 Kč.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:foto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.