Neděle, 17. prosince 2017

odbor Právních služeb

Odbor zajišťuje  především tyto činnosti:

 
 
  • za podmínek stanovených zákonem o Úřadu zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje právní audit pro ředitele Územního pracoviště;
  • vede pro Územní pracoviště registr právních jednání Úřadu, judikátů a zkušeností z aplikační praxe právních předpisů týkajících se majetku státu a zasílá jej neprodleně do centrálního registru Úřadu.Ředitel odboru:
JUDr. Renata Cidlinová
Tel.: 225 776 801
E-mail: renata.cidlinova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Cidlinová.pdf