Oddělení Hospodářské správy I

Oddělení Hospodářské správy I. zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

 • zajišťuje činnosti spojené s provozem, správou a údržbou objektů, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad prostřednictvím ÚP. Zajišťuje správu majetku státu, se kterým je podle § 9 zákona o majetku příslušný hospodařit Úřad v ÚP.
 • vyřizuje požadavky na opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrolu položek a fakturovaných částek za pořízený majetek
 • zajišťuje stavebně technické činnosti v rámci ÚP
 • smluvně zajišťuje dodávky médií od externích dodavatelů, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních a technických předpisů a norem v objektech spravovaných ÚP
 • zajišťuje podklady pro účetnictví ÚP. Vystavuje odběratelské faktury podle podkladů jednotlivých správců, kontroluje jejich úhrady, eviduje a zajišťuje úhrady dodavatelských faktur v ÚP
 • zajišťuje rozúčtování a vyúčtování provozních nákladů cizím uživatelům majetku státu, se kterým je podle § 9 zákona o majetku příslušný hospodařit Úřad v ÚP
 • v rámci své činnosti vede evidenci pohledávek
 • zpracovává návrhy právního jednání, týkajícího se hospodaření a nakládání s majetkem, který ÚP potřebuje k vlastní činnosti
 • zajišťuje provoz technických zařízení, tj. zejména kotelen, výměníků a jiných zařízení tepelného hospodářství, výtahů, plynových a elektrických zařízení 
 • zajišťuje realizaci přijatých opatření k ochraně životního prostředí, včetně likvidace odpadů
 • zabezpečuje přípravu návrhů řešení prostorové dislokace Úřadu i jiných státních institucí v rámci území ÚP
 • navrhuje způsoby financování projektového řešení a projektové dokumentace, průběžnou kontrolu práce během celé realizace projektu, řešení reklamací, kontroly dodržování kvality a harmonogramu stavby, koordinaci činností mezi dodavatelem a garantem stavby
 • zabezpečuje přípravu a realizaci investičních i neinvestičních akcí, zpracovávání investičních záměrů, způsoby financování, projektové přípravy
 • na území příslušného ÚP koordinuje a řídí transformaci úkolů Úřadu, vyplývajících z rozšiřující se součinnosti s jinými státními institucemi v působnosti ÚP, řeší podmínky převodu činností od ostatních složek státu na Úřad a k nim se vztahujícího majetku, podmínky personálního zabezpečení, přípravy a realizace delimitačních procesů a zajišťuje systémové řešení alokace a zefektivnění realizace nepotřebného movitého provozního majetku státu
 • zabezpečuje projekty na hospodárnější rozmístění státních institucí i využití administrativních budov státu, a to včetně jejich realizace
Vedoucí oddělení Ing. Jaroslav HorákTel.: 542 163 450 E-mail: jaroslav.horak@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.