Sobota, 29. února 2020

oddělení Právního jednání a auditu

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zajišťuje jednání státu před soudy v případech týkajících se majetku státu, se kterým hospodaří Úřad dle § 18 a § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • zabezpečuje jednání v nesporných i sporných řízeních o pozůstalosti;
  • zajišťuje právní audit právních jednání při hospodaření a nakládání s majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Územní pracoviště v hl. m. Praze;
  • oddělení úzce spolupracuje s majetkovými útvary Územního pracoviště.
 Vedoucí oddělení:
JUDr. Blanka Dobrovolná
Tel.: +420 225 776 240
E-mail: blanka.dobrovolna@uzsvm.cz