Pátek, 19. října 2018

odbor Odloučené pracoviště Opava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Opava a Bruntál:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Praskova 194/11
746 55 Opava
Ředitelka:
Ing. Petra Rašková
Tel.: 553 690 100
E-mail: petra.raskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Raskova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Opava

Obec Stěbořice na Opavsku získala bezúplatně pozemky o celkové výměře 1065 m2

11.10.2018

Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně obci Stěbořice pozemky, na kterých se nachází komunikace III. třídy a IV. třídy ve vlastnictví obce Stěbořice.

ÚZSVM prodal pozemek v obci Kružberk

04.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal ve výběrovém řízení pozemek o výměře 112 m2 v obci Kružberk za 20 000 Kč. Pozemek se nachází v zastavěném území obce a bezprostředně navazuje na majetek fyzických osob, do jejichž vlastnictví byl prodán. ÚZSVM získal pozemek na základě prohlášení o vzdání se přídělu z roku 1952.

Středisko volného času v Opavě získalo od ÚZSVM ve výpůjčce pozemek pro činnost s mládeží

03.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předal městu Opava do výpůjčky na dobu osmi let pozemek o výměře 1 109 m², který je využíván jako zahrada příspěvkové organizace Středisko volného času.

další aktuality