Neděle, 17. prosince 2017

Z činnosti Územního pracoviště Ostrava

ÚZSVM v Přerově převedl vodohospodářům pozemky pro výstavbu vodního díla Skalička

13.12.2017
ÚZSVM v Přerově převedl vodohospodářům pozemky pro výstavbu vodního díla Skalička
S cílem eliminace možných následků záplav v povodí řeky Bečvy se v dané oblasti připravuje výstavba vodního díla Skalička, která byla v dubnu 2017 schválena vládou. S plánovanou stavbou souvisí majetkoprávní převod pozemků, které spadají do příslušnosti hospodaření odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově.

ÚZSVM a město Přerov budou spolupracovat na dobudování cyklostezky Velká Dlážka

12.12.2017
ÚZSVM a město Přerov budou spolupracovat na dobudování cyklostezky Velká Dlážka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a magistrát města Přerova se dohodly na urychleném dořešení situace pozemku, který chybí městu k úplnému dobudování cyklostezky Velká Dlážka. V současné době již ÚZSVM dořešil věcná břemena, která bránila převodu pozemku v minulosti, a zároveň obdržel i potřebné stanovisko silničního správního úřadu. Proto ÚZSVM již zahájil kroky k převodu pozemku, v současnosti probíhá v souladu se zákonem nabídka pozemku ostatním státním institucím. Pokud o něj žádná z nich nepožádá, bude ÚZSVM navrhovat bezúplatný převod na město Přerov, neboť jsou k němu splněny zákonné podmínky. Předpokládáme, že ÚZSVM zašle magistrátu návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku nejpozději do konce února 2018.

ÚZSVM v Olomouci zlikvidoval koženkovou tašku pachatelů trestné činnosti

12.12.2017
ÚZSVM v Olomouci zlikvidoval koženkovou tašku pachatelů trestné činnosti
Pracovníci ÚZSVM v Olomouci převzali na základě pravomocného rozsudku okresního soudu koženkovou tašku pískově hnědé barvy zn. Clullin, kterou použili dva pachatelé při krádeži v jedné z olomouckých prodejen drogerie TETA.

Olomoucké pracoviště ÚZSVM předalo památkářům detektor kovů

11.12.2017
Olomoucké pracoviště ÚZSVM předalo památkářům detektor kovů
Užitečného pomocníka pro svoji práci získali prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci památkáři z odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci: Z Hané pod Ještěd putoval detektor kovů zn. XP Deus s řídící jednotkou a sluchátky. Sada byla ještě doplněna železnou motyčkou s dřevěnou násadou.

ÚZSVM převedl bezúplatně pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 u Přerova

08.12.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 u Přerova
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedlo bezúplatně do příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic a Olomouckého kraje pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 v místním úseku Říkovice–Přerov.

ÚZSVM v Olomouci se ujal hospodaření s majetkem v chráněné krajinné oblasti

07.12.2017
ÚZSVM v Olomouci se ujal hospodaření s majetkem v chráněné krajinné oblasti
Na základě šetření a následného podnětu olomouckého pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) změnil pozemek v katastrálním území Víska u Litovle na Olomoucku o výměře 400 m² svého vlastníka.

ÚZSVM předal Povodí Moravy pozemek v obci Babice

07.12.2017
ÚZSVM předal Povodí Moravy pozemek v obci Babice
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně předalo státnímu podniku Povodí Moravy pozemek v katastrálním území Babice u Kelče.

ÚZSVM uznal vlastnické právo k pozemku

06.12.2017
ÚZSVM uznal vlastnické právo k pozemku
Odloučené pracoviště Nový Jičín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabylo z odúmrti do své správy pozemek v hodnotě 2 800 Kč v obci Lichnov, na kterém se nachází rekreační objekt ve vlastnictví fyzické osoby.

ÚZSVM v Olomouci se zapojil do burzy práce a vzdělání

06.12.2017
ÚZSVM v Olomouci se zapojil do burzy práce a vzdělání
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci se zapojilo do projektu Burzy práce a vzdělání, kterou každoročně pořádá Úřad práce ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Hospodářskou komorou Olomouckého kraje a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

UZSVM převzal na Novojičínsku dva pozemky z Mapy majetku státu

05.12.2017
UZSVM převzal na Novojičínsku dva pozemky z Mapy majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně převzal do své příslušnosti hospodařit z Mapy majetku státu dva pozemky o výměře 47 m2 a 44 m2 v katastrálním území Butovice v celkové hodnotě 43 660 Kč. Tyto pozemky se nachází v sídlištní zástavbě ve městě Studénka a jsou zastavěny stavbami trafostanic ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ÚZSVM v Olomouci pokračuje v převodech pozemků pod komunikacemi

05.12.2017
ÚZSVM v Olomouci pokračuje v převodech pozemků pod komunikacemi
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci převedlo v souladu se zákonem o pozemních komunikacích do vlastnictví Olomouckého kraje pozemek v katastrálním území Medlov u Uničova o výměře téměř 1 500 m².

ÚZSVM převzal ve Veřovicích na Novojičínsku dva pozemky před hasičskou zbrojnicí

04.12.2017
ÚZSVM převzal ve Veřovicích na Novojičínsku dva pozemky před hasičskou zbrojnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně převzal do své příslušnosti hospodařit s majetkem státu dva pozemky o výměře 201 a 4 m² v katastrálním území Veřovice. Celková účetní hodnota nemovitostí je 12 910 Kč.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek pod silnicí v Holasovicích do vlastnictví Moravskoslezského kraje

04.12.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek pod silnicí v Holasovicích do vlastnictví Moravskoslezského kraje
Na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci převedlo odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě do vlastnictví Moravskoslezského kraje pozemek o výměře 8 022 m² v obci Holasovice.

ÚZSVM v Olomouci dohledal vlastníka majetku po zaniklém státním podniku

01.12.2017
ÚZSVM v Olomouci dohledal vlastníka majetku po zaniklém státním podniku
Zaměstnancům odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci se podařilo dohledat vlastníka stavby, která stojí na parcele, jež je ve vlastnictví statutárního města Olomouc.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a tělesa místní komunikace v Hranicích

01.12.2017
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a tělesa místní komunikace v Hranicích
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově vyhovělo žádosti města Hranice a převedlo bezúplatné do jeho vlastnictví čtyři pozemky o celkové výměře 1 237 m².

Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o pozemky ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí

01.12.2017
Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o pozemky ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) tři pozemky v katastrálním území Velká Lhota u Valašského Meziříčí. AOPK pozemky nepotřebuje ke své činnosti.

Díky ÚZSVM našla kolekce knih a časopisů z odúmrti nového čtenáře

30.11.2017
Díky ÚZSVM našla kolekce knih a časopisů z odúmrti nového čtenáře
Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo na základě usnesení okresního soudu v Olomouci rozsáhlou knižní i hudební pozůstalost. Převzatou kolekci tvořilo 1421 knih různého žánru a stáří v zachovalém stavu, 150 časopisů především žánru western a 94 originálních CD s nahrávkami různých interpretů.

ÚZSVM předal státnímu podniku Lesy ČR pozemek v Novém Jičíně

30.11.2017
ÚZSVM předal státnímu podniku Lesy ČR pozemek v Novém Jičíně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně předal státnímu podniku Lesy ČR pozemek v katastrálním území Žilina u Nového Jičína o výměře 2 618 m².

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi městu Vsetín

30.11.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi městu Vsetín
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně dva pozemky do vlastnictví města. Jednalo se o parcely o výměře 539 a 234 m² v celkové účetní hodnotě 135 275 Kč.

ÚZSVM předal bezúplatně Zlínskému kraji pozemek ve Velkých Karlovicích

30.11.2017
ÚZSVM předal bezúplatně Zlínskému kraji pozemek ve Velkých Karlovicích
Prostřednictvím odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Zlíně byl do majetku Zlínského kraje bezúplatně převeden pozemek v obci Velké Karlovice.