Neděle, 20. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Nový Jičín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Husova 1079/11
741 01 Nový Jičín
Ředitel:
Ing. Jan Hlisnikovský
Tel.: 556 787 101
E-mail: jan.hlisnikovsky@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hlisnikovský.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Nový Jičín

ÚZSVM prodal ve Štramberku pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka

14.10.2019

Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení pozemek nepatrné výměry v katastrálním území Štramberk za kupní cenu 1 010 korun. Prodejem tohoto pozemku tak došlo ke sjednocení vlastnických vztahů s okolními zemědělskými pozemky, které obhospodařuje právě vítěz výběrového řízení.

Povodí Odry získalo od ÚZSVM čtyři pozemky a dva spoluvlastnické podíly

07.10.2019

Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Povodí Odry celkem 4 pozemky a dva spoluvlastnické podíly na pozemcích v pěti katastrálních územích o celkové rozloze 1 244 m2 a celkové účetní hodnotě přesahující 10 000 korun.

Po vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva byl pozemek převeden Bravanticím

03.10.2019

Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Bravantice pozemek o výměře 389 m2.

další aktuality