Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Opava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Opava a Bruntál:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Praskova 194/11
746 55 Opava
Ředitelka:
Ing. Petra Rašková
Tel.: 553 690 100
E-mail: petra.raskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Raskova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Opava

ÚZSVM musel pokácet jasan v Zábřehu u Hlučína

14.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě využil na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR znovu pomoc hasičů při odstranění nebezpečného stromu.

ÚZSVM přispěl k rozvoji dopravní infrastruktury v Opavě

13.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě bezúplatně převedl na Ředitelství silnic a dálnic ČR devět pozemků o celkové výměře 6 986 m2 pro výstavbu západní části severního obchvatu Opavy a na dalších devíti pozemcích umožnili výstavbu inženýrských sítí a zajištění manipulačních prostor v souvislosti se zřízením a provozováním silnice.

Obec Stěbořice na Opavsku získala zdarma 10 pozemků o celkové výměře 7 192 m2

28.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě bezúplatně převedl obci Stěbořice pozemky o celkové výměře 7 192 m2. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi III. a IV. třídy a pozemky, které jsou tvořeny travnatými zelenými pásy podél silnice III. třídy.

další aktuality