Úterý, 25. června 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pelhřimov

Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice

24.06.2019
Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v loňském roce od Ministerstva financí pozemek, jehož součástí je stavba chaty nedaleko obce Sedlice u Želivi. Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce.

Garáž z dědictví vydala své tajemství

19.06.2019
Garáž z dědictví vydala své tajemství
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzalo do správy zděnou řadovou garáž v Pelhřimově, která jako odúmrť připadla do vlastnictví státu. Původnímu majiteli garáž sloužila jako skladiště.

Zaměstnanci ÚZSVM pomáhají plnit sny

10.06.2019
Zaměstnanci ÚZSVM pomáhají plnit sny
V kolektivu zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově patří k zažité tradici přispívat prostřednictvím různých charitativních sbírek na pomoc potřebným. Nyní zaměstnanci pomohli splnit sen muži z Vysočiny.

ÚZSVM prodal městu Počátky pozemky navazující na rekultivovanou skládku

05.06.2019
ÚZSVM prodal městu Počátky pozemky navazující na rekultivovanou skládku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal pozemek městu Počátky za 80 870 korun. Jedná se o pozemek o výměře 540 m2, který bezprostředně navazuje na zrekultivovanou skládku.

ÚZSVM převzal věci zabrané pachatelům trestné činnosti

31.05.2019
ÚZSVM převzal věci zabrané pachatelům trestné činnosti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzalo věci propadlé z trestné činnosti.

ÚZSVM dokončil vypořádání dědictví po osobě prohlášené za mrtvou

30.05.2019
ÚZSVM dokončil vypořádání dědictví po osobě prohlášené za mrtvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově dokončil vypořádání dědictví po osobě, která byla po delší době pohřešování úředně prohlášená za mrtvou. Dědicové ze zákona dědictví odmítli a majetek po zemřelém tak jako odúmrť připadl státu.

ÚZSVM zrušil předkupní práv u 279 pozemků v obci Obrataň

29.05.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově na základě žádosti obce Obrataň podal návrh na zrušení předkupního práva státu k celkem 279 pozemkům v katastrálním území Obrataň, zapsaným na 77 listech vlastnictví.

SPÚ získal pozemky ve Vintířově na Pelhřimovsku

28.05.2019
SPÚ získal pozemky ve Vintířově na Pelhřimovsku
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo v rámci dodatečného projednání dědictví zemědělské pozemky o celkové výměře přibližně 27 000 m2 ve Vintířově. Jejich původní majitelka zemřela v roce 1985 bez zanechání závěti a zákonných dědiců, přičemž tento nově objevený majetek s ní nebyl při původním projednání dědictví spojován.

ÚZSVM prodal v Litohošti dva pozemky pod garážemi

10.05.2019
ÚZSVM prodal v Litohošti dva pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal na konci roku 2018 v Litohošti dva pozemky o celkové výměře 40 m2 za 4 200 Kč. Pozemky se nacházejí pod garážemi, které jsou ve vlastnictví kupujících.

ÚZSVM v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě

10.05.2019
ÚZSVM  v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomohlo vyřešit nedostatek prostor dvěma místním organizacím sídlících v budově ÚZSVM - Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina a Oblastní charitě Pelhřimov.

ÚZSVM získal zlatý řetízek se skleněným srdíčkem

07.05.2019
ÚZSVM získal zlatý řetízek se skleněným srdíčkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzal na základě usnesení soudu jako odúmrť dědictví po ženě, která zemřela v roce 2016 v Domově pro seniory v Proseči – Obořišti.

ÚZSVM v Pelhřimově převedl bezúplatně pozemek Kraji Vysočina

03.05.2019
ÚZSVM v Pelhřimově převedl bezúplatně pozemek Kraji Vysočina
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově bezúplatně převedl pozemek pod silnicí v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem do vlastnictví Kraje Vysočina.

ÚZSVM přebírá rozsáhlý majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv

30.04.2019
ÚZSVM přebírá rozsáhlý majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzal od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv budovu občanské vybavenosti se dvěma nájemními byty a přilehlou zahradu v ceně 334 017 Kč.

ÚZSVM v Pelhřimově převedl pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy

09.04.2019
ÚZSVM v Pelhřimově převedl pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově předal státnímu podniku Povodí Vltavy celkem šest pozemků, které tvoří koryto významného vodního toku Martinický potok.

Zaměstnanci ÚZSVM v Pelhřimově přispěli na pomoc nemocným dětem

04.04.2019
Zaměstnanci ÚZSVM v Pelhřimově přispěli na pomoc nemocným dětem
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově se zapojili do sbírky Nadačního fondu Chance 4 Children, který pomáhá nemocným a sociálně znevýhodněným dětem.

ÚZSVM převedl Správě železniční dopravní cesty pozemek v Horní Cerekvi

21.03.2019
ÚZSVM převedl Správě železniční dopravní cesty pozemek v Horní Cerekvi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převedl státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pozemek v katastrálním území Hříběcí v obci Horní Cerekev na Pelhřimovsku.

ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin

12.03.2019
ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal dva pozemky o celkové výměře 2 960 m2, které se nacházejí v areálu prodejny stavebnin v Počátkách.

ÚZSVM v Pelhřimově předal cizinecké policii padělané doklady

08.01.2019
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově propadly čtyři padělané občanské průkazy Slovenské republiky. Falešnými doklady se prokazovali čtyři muži ukrajinské národnosti, kteří byli obviněni ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny a následně vyhoštěni z území České republiky.

ÚZSVM v Pelhřimově převedl 15 pozemků Kraji Vysočina

07.01.2019
ÚZSVM v Pelhřimově převedl 15 pozemků Kraji Vysočina
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově bezúplatně převedl Kraji Vysočina 15 pozemků o celkové výměře 5 279 m2 pod komunikací III. třídy spojující obce Želiv a Lhotice.

Státnímu pozemkovému úřadu byly převedeny pozemky získané v dědictví

02.01.2019
Státnímu pozemkovému úřadu byly převedeny pozemky získané v dědictví
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově převedl Státnímu pozemkovému úřadu 19 pozemků v katastrálním území Kamenice nad Lipou a Nová Cerekev, které získal na základě usnesení soudu jako odúmrť po muži, který zemřel na podzim 2016 v domově pro seniory.