Úterý, 26. května 2020

Z činnosti Územního pracoviště Plzeň

Tři černí kocourci čekají na nový domov

26.05.2020
Tři černí kocourci čekají na nový domov
Z maringotky obývané starší ženou byli Městským úřadem Stod odebráni vystrašení mladí kocourci, kteří kromě podvýživy vykazovali znaky začervení a nemoci očí.

Po 12 letech má zahrada ve Hvožďanech díky ÚZSVM správného majitele

25.05.2020
Po 12 letech má zahrada ve Hvožďanech díky ÚZSVM správného majitele
ÚZSVM v Domažlicích prodal v katastrálním území Hvožďany u Poběžovic zahradu o výměře 226 m2 za 45 000 Kč. Jednalo se o pozemek po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi.

ÚZSVM zdarma převedl pozemkové parcely pod komunikacemi II. a III. tříd ve prospěch Plzeňského kraje

28.04.2020
ÚZSVM zdarma převedl pozemkové parcely pod komunikacemi II. a III. tříd ve prospěch Plzeňského kraje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích bezúplatně převedl pozemkové parcely o souhrnné výměře 3 849 m2 na Plzeňský kraj. Na převáděných pozemkových parcelách se nachází tělesa komunikací II. a III. třídy, jejichž vlastníkem je právě Plzeňský kraj.

ÚZSVM prodal městu Sušice pozemek pod silnicí za 47 000 Kč

20.04.2020
ÚZSVM prodal městu Sušice pozemek pod silnicí za 47 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech prodal městu Sušice formou přímého prodeje za kupní cenu 47 000 Kč pozemek pod silnicí o výměře 391 m2.

V historii zkonfiskovaný majetek převeden na Kvíčovice a SPÚ

17.04.2020
V historii zkonfiskovaný majetek převeden na Kvíčovice a SPÚ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zapsal do svého vlastnictví pozemky o celkové výměře 6141 m2 v katastrálních územích Kvíčovice a Holýšov.

Rokycanští založili radu seniorů v budově ÚZSVM

07.04.2020
Rokycanští založili radu seniorů v budově ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podpořil organizaci – Městskou radu seniorů, která hodlá v Rokycanech pomáhat spoluobčanům v důchodovém věku.

ÚZSVM převzal rekreační chatu u Otavy

03.04.2020
ÚZSVM převzal rekreační chatu u Otavy
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje jako nepotřebný majetek rekreační chatu s garáží v srdci nádherné šumavské přírody.

Na Hradě Nečtiny je díky prodeji pozemku od ÚZSVM znovu otevřený koloniál

02.04.2020
Obec Nečtiny se stala vlastníkem stavební parcely v katastrálním území Hrad Nečtiny na základě uzavřené kupní smlouvy s ÚZSVM vzešlé z výběrového řízení.

Bývalou služebnu policie v Horšovském Týně se podařilo prodat ve výběrovém řízení

01.04.2020
Bývalou služebnu policie v Horšovském Týně se podařilo prodat ve výběrovém řízení
Bývalá budova obvodního oddělení policie v Horšovském Týně byla spolu s pozemkem převedena Ministerstvem vnitra jako nepotřebný majetek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích. Ten obratem zahájil kroky k jejímu odprodeji vzhledem k tomu, že v Horšovském Týně žádná organizační složka státu ani státní organizace zájem o budovu pro svou činnost neměli.

ÚZSVM prodal malou zemědělskou usedlost v Chodské Lhotě

31.03.2020
ÚZSVM prodal malou zemědělskou usedlost v Chodské Lhotě
Domažlickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se podařilo ve výběrovém řízení s aukcí prodat malou dlouhodobě neobývanou zemědělskou usedlost v Chodské Lhotě za 200 000 Kč.

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku pod bytovým domem v Soběšicích u Sušice

25.03.2020
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku pod bytovým domem v Soběšicích u Sušice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech, prodal za 96 110 Kč spoluvlastnický podíl pozemku v Soběšicích u Sušice vlastníkům bytových jednotek bytového domu, který je situován na tomto pozemku.

ÚZSVM v Klatovech musel zlikvidovat padělky

24.03.2020
ÚZSVM v Klatovech musel zlikvidovat padělky
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech propadlo od Okresního soudu celkem 67 kusů různého textilního zboží, peněženek a kabelek.

ÚZSVM zlikvidoval peněženku, hotovost poslal na pomoc obětem trestných činů

24.03.2020
ÚZSVM zlikvidoval peněženku, hotovost poslal na pomoc obětem trestných činů
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech propadla na základě rozsudku okresního soudu v Klatovech černá kožená peněženka a finanční částka 11 400 korun.

Před předáním nemovitosti novému majiteli ÚZSVM opravil střechu poškozenou orkánem Sabine

20.03.2020
Před předáním nemovitosti novému majiteli ÚZSVM opravil střechu poškozenou orkánem Sabine
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí domek v Klabavě na Rokycansku i s malou zahradou.

ÚZSVM bezúplatně převedl na SPÚ pozemky o výměře 26 619 m2

18.03.2020
ÚZSVM bezúplatně převedl na SPÚ pozemky o výměře 26 619 m2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích bezúplatně převedl na Státní pozemkový úřad (SPÚ) pozemky v osmi katastrálních územích o celkové výměře 26 619 m2.

Stát získal z odúmrtě více než 1,3 milionu korun

18.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni získal po zemřelé ženě z Plzně více než 1,3 milionu korun.

ÚZSVM zajistil přístavbu výtahu do historické administrativní budovy v centru Plzně

12.03.2020
ÚZSVM zajistil přístavbu výtahu do historické administrativní budovy v centru Plzně
Historický objekt administrativní budovy v ulici Americká z počátku minulého století byl doplněn o moderní osobní výtah, který tak umožní bezbariérový přístup do všech administrativních podlaží.

ÚZSVM převedl do státního rozpočtu více než 160 tis. z odúmrti

09.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převedl do státního rozpočtu více než 160 000 Kč, které získal z odúmrti po devadesátiletém muži ze Sušice.

ÚZSVM získal pytlácká železa

06.03.2020
ÚZSVM získal pytlácká železa
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech získal pytlácká železa, která byla zabrána v rámci trestné činnosti v Teplé.

ÚZSVM prodal pozemek v elektronické aukci za 90 000 Kč

06.03.2020
ÚZSVM prodal pozemek v elektronické aukci za 90 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích prodal v elektronické aukci za kupní cenu 90 000 Kč pozemek o výměře 4 168 m2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek je porostlý stromy a keři přirozeným náletem.